Hur gör jag om jag vill avsluta mitt lån?

Om du vill lösa ditt billån kontaktar du den bilhandlare där du köpte bilen för aktuell skuld. Tänk på att när du löser ditt lån i förtid kan förmåner till vissa av våra paketprodukter falla bort och återgå till ordinarie pris. Detta då rabatterna är knutna till paketen som hör till lånet.