Lär om billån

Här förklarar vi hur ett billån fungerar och vad du bör tänka på när du ska teckna ett avtal.

Att äga ger full kontroll

När du köper en bil får du både full kontroll och fullt ansvar. Bilen är ju din. Du kan köra så mycket du vill. Du kan bestämma när och hur du vill ta bilens kostnader. Och du kan när som helst välja att sälja bilen.

Man ståendes bredvid bil med öppen förardörr på en tom parkering

Ett billån kräver kontantinsats

När du köper en bil med billån måste du enligt lag betala minst 20% av bilens pris kontant. Anledningen är att man vill skydda dig som konsument, och minska risken för överskuldsättning. Kontantinsatsen behöver dock inte vara just ”kontant”. Om du lämnar en bil i inbyte när du ska köpa en ny, så kan du använda värdet på din gamla bil som hela, eller en del av, kontantinsatsen för den nya bilen. Om du vill kan du också betala en större kontantinsats än 20%. Du lånar då mindre och får därmed en lägre månadskostnad.

 • Ett lån med säkerhet

  Ett billån är till skillnad från ett privatlån (eller blancolån) ett lån med säkerhet. Det betyder att det du köper för lånet utgör pant för lånet. Om du av någon anledning inte skulle återbetala lånet så som avtalat så har vi som långivare rätt att ta panten. Det vill säga, vi kan ta tillbaka bilen. Detta så kallade återtagandeförbehåll minskar vår risk, och det gör i sin tur att vi kan sätta en lägre ränta på lånet. Ett lån med säkerhet är därför alltid billigare för dig än vad ett privatlån är.

 • Krav och kreditprövning

  Vi ställer vissa krav på dig som vill ta ett billån. Du ska ha fyllt 18 år och vara folkbokförd i Sverige. Du måste ha en fast anställning och vara fri från betalningsanmärkningar. Vi kräver också att du köper bilen från en auktoriserad bilhandlare.

  När du ansöker om ett lån gör vi en kreditprövning. Det betyder att vi kontrollerar att du har tillräckliga ekonomiska förutsättningar för att ta ett lån, och klarar av att betala tillbaka lånet och räntan. Detta är vi enligt lag ålagda att göra. Om du skulle bli nekad kredit efter en kreditprövning så har du rätt att få veta varför.

Ränta

När du tar ett billån lånar du en summa pengar som du använder för att köpa en bil. Den summan ska du över tid betala tillbaka i lagom stora portioner, och dessa delåterbetalningar kallas amorteringar. Eftersom det kostar pengar att låna pengar ska du också betala ränta. Räntan är priset på ditt lån.

Närbild på en laptop i knäet på en person i blåa kläder
 • Nominell och effektiv ränta

  När man pratar om lån använder man begreppen nominell och effektiv ränta. Nominell ränta är den årsränta som långivaren tar ut för att låna ut pengarna. Det är den du brukar se i marknadsföringen av ett lån. Men den nominella räntan talar inte om vad ditt lån faktiskt kostar. För att ta reda på det behöver du istället titta på den effektiva räntan.

  Den effektiva räntan talar om vad räntan blir efter att den nominella räntan fått påverkas av de avgifter som är kopplade till lånet. Exempel på sådana avgifter är uppläggningsavgift och aviavgift.

  Den effektiva räntan måste alltid anges i marknadsföringen av ett lån, och ofta hittar du den längst ner i annonsen. Kom ihåg att det är den effektiva räntan du ska titta på om du vill jämföra kostnaderna för olika lån.

Sidan av en bil sedd bakifrån

Annuitetslån eller lån med rak amortering

Ett lån betalas alltid tillbaka med amortering och ränta, men du kan betala på två olika sätt. De två låneuppläggen kallas lån med rak amortering respektive annuitetslån.

Om du väljer ett lån med rak amortering så kommer du att betala mer i början av avtalsperioden och mindre mot slutet, förutsatt att räntan är densamma hela perioden. Amorteringsbeloppet är lika stort vid varje betalningstillfälle medan räntekostnaden sjunker efter hand. Att räntekostnaden sjunker beror på att den alltid beräknas på det aktuella skuldbeloppet, och i takt med att du amorterar av lånet så minskar skulden och därmed också räntekostnaden.

Om du väljer ett annuitetslån så kommer du att betala samma belopp varje månad. Du amorterar lite mindre i början av avtalsperioden och lite mer mot slutet, och med räntekostnaden blir det då precis tvärtom. Resultatet är jämnstora återbetalningar, och det enda som kan ändra det är om den ränta som avtalet bygger på går upp eller ner.

Den totala räntekostnaden blir något högre för ett annuitetslån än för ett lån med rak amortering. Många väljer ändå annuitetslånet eftersom jämnstora återbetalningar kan vara enklare att hantera i den totala hushållsekonomin. 

 • Lån med restskuld

  Om du vill kunna byta bil ofta så kan ett billån med restskuld vara ett smidigt alternativ. Enkelt uttryckt så innebär det att du köper en bil som du bara amorterar av delvis, och sedan lämnar som delbetalning när du köper nästa bil. Så här går det till:

  Du väljer en avtalsperiod som motsvarar den tid du planerar att ha bilen (kanske 3-4 år). Samtidigt kommer du och din återförsäljare överens om en restskuld som lånet ska ha vid avtalsperiodens slut. Denna restskuld ska sättas lägre än vad ni tror att bilen kommer att vara värd vid denna tidpunkt.

  Under tiden som du äger och använder bilen så amorterar du så pass mycket att din skuld kommer ner till den överenskomna restskuldsnivån. När det sedan är dags för dig att köpa en ny bil så lämnar du den gamla bilen i inbyte, och blir därmed löst från restskulden. Då gör också återförsäljaren en bedömning av bilens aktuella värde. Om inget oväntat har hänt med bilen under tiden du ägt den så kommer detta verkliga andrahandsvärde att vara högre än restskulden. Mellanskillnaden kallas övervärde. Det tillfaller dig, och blir en bra grundplåt (och kontantinsats!) vid köpet av din nya bil. Samma förhållande gäller omvänt: Skulle det verkliga andrahandsvärdet vara lägre än restskulden är det du som får betala mellanskillnaden.

 • Du väljer avtalslängden

  Du kan amortera av ditt billån på 12-96 månader (1-8 år). Du har dessutom rätt att när som helst göra dig skuldfri. När du återbetalar billånet på kortare tid än avtalat kallas det att du förtidslöser billånet, och hos oss kan du göra det utan extra kostnad. Du har också rätt att korta ner återbetalningstiden genom att göra extraamorteringar, och hos oss kan du göra även det utan extra kostnad. Tänk bara på, att om ditt billån har gett dig rabatter på produkter som serviceavtal och försäkring så kan en förtidslösen eller extraamortering påverka dessa förmåner.

Skatteavdrag gör lånekostnaden lägre

När du gör din årliga inkomstdeklaration får du göra avdrag för räntekostnader. Du har rätt att göra avdrag med 30% av dina räntekostnader på upp till 100 000 kronor och med 21% på räntekostnader som överstiger 100 000 kronor. Det innebär, att om du har betalat 10 000 kronor i ränta under ett år blir din verkliga räntekostnad bara 7 000 kronor.

Avdraget görs automatiskt hos Skatteverket eftersom vi rapporterar in dina räntebetalningar dit. Du behöver med andra ord inte agera för att få ränteavdraget. 

Hand håller upp en mobiltelefon med blå himmel i bakgrunden

Låneskydd ger extra trygghet

Om du vill skydda dig mot betalningssvårigheter så kan du göra det med vårt låneskydd. Försäkringen betalar dina räntebetalningar och amorteringar i upp till 12 månader om du skulle bli arbetslös, om du inte kan arbeta på grund av sjukdom eller om du skulle råka ut för en längre sjukhusvistelse. Den ger även ersättning vid dödsfall, genom att ge en närstående möjlighet att lösa hela eller delar av låneavtalet. När du tecknar vårt låneavtal hos någon av våra återförsäljare så ingår låneskyddet kostnadsfritt i tre månader och därefter kan du förlänga det om du vill.

 • Du kanske borde leasa bil?

  Prioriterar du bekvämlighet och vill slippa lägga upp en kontantinsats? Och tänker du kanske inte använda bilen så mycket? I så fall kan privatleasing vara ett bättre alternativ för dig.

 • Du kanske kan få bil via jobbet?

  Vet du om att det finns olika sätt att få tillgång till bil via jobbet? För dig som inte kan få tjänstebil som förmån finns till exempel personalbil. Förmånligt för dig och kostnadsneutralt för din arbetsgivare.