Välkommen till förarguiden

Nedan hittar du utvalda guider och vanliga frågor och svar gällande att beställa, nyttja eller lämna tillbaka din företagsbil. Allt för att göra livet med företagsbil enklare för dig. 

Beställa, nyttja eller lämna tillbaka?

Beställa

Allt om vad som gäller när du ska skaffa företagsbil. 

Frågor och svar

 • Om du har förmånen att få använda din tjänstebil privat uppstår ett så kallat förmånsvärde för bilen. Förmånsvärdet är en skattepliktig förmån och betalas genom att värdet av bilförmånen läggs på bruttolönen och skatten dras sedan baserat på det beloppet.

  Om din arbetsgivare även står för drivmedelskostnaden på dina privata mil ska även detta förmånsbeskattas. Detta värde för drivmedlet kan även kallas för rörligt förmånsvärde eller drivmedelsförmån.

 • Möjligheten att beställa en lagerbil beror på avtalets form samt bilens ålder och körprofil. En bedömning görs på varje enskild bil om den godkänns eller ej. Kontakta oss för support via telefon 08-634 93 60.

 • Ja, du kan skicka flera kalkyler till oss för kontroll. Du väljer sedan Godkänn/Beställ på den bil som du vill gå vidare med.

 • Beroende på var i processen du befinner dig kan du se vad nästa steg är i beställningsflödet:

  1. Inhämta affärsförslag från bilhandeln.
  2. Registrera dig i kalkylverktyget.
  3. Skapa kalkyl för att få indikation om den bil du önskat matchar er bilpolicy.
  4. Vi kontrollerar och uppdaterar data utifrån regelverk, bilpolicy och affärsförslag och återkopplar med kalkyl och kommentar utifrån utfallet.
  5. Föraren läser igenom kalkylen och godkänner eller upprättar ny förfrågan genom kalkylverktyget.
  6. Vi upprättar ett beställningsunderlag och förbereder för kommande leasingavtal.
  7. Bilansvarig kontrollerar förarens bilpolicy, kostnadsställe, profil etc. och godkänner eller avslår samt informerar om eventuella uppdateringar.
  8. Vi uppdaterar eventuella ändringar och skickar den officiella beställningen.
  9. Bilförsäljaren återkopplar med preliminärt leveransdatum och bokning av leverans.  

  Kontakta oss vid frågor 08-634 93 60.

 • Kontakta bilansvarig hos din arbetsgivare för mer information.

 • Om du inte kan välja någon policy beror det på att den inte längre är aktiv eller har ändrats. Då måste du registrera om din profil med en ny policynyckel. Kontakta oss via telefon 08-634 93 60 så hjälper vi dig att ta bort din nuvarande användare så att du kan registrera dig på nytt.

 • Ett bruttolöneavdrag innebär att din bruttolön (lön före skatt) reduceras mot att du istället får en förmån, som till exempel en förmånsbil.  

 • Ja. Även kalkyler som inte är godkända går att skicka för kontroll.

 • Du har rätt till 25 procent jämkning/nedsättning av ditt förmånsvärde vid omfattande tjänstekörning, det vill säga om du kör mer än 3000 mil per kalenderår.

 • Du beskattas för hela månaden oavsett vilket datum du hämtar din förmånsbil. Om du byter bil förmånsbeskattas du för den bil du haft längst i innevarande månad.

 • Ett nettolöneavdrag dras direkt från nettolönen och innebär att du betalar din arbetsgivare för en förmån med din beskattade lön. Nettolöneavdrag minskar därmed det skattepliktiga förmånsvärdet med belopp upp till förmånsvärdet.

  Till exempel reduceras förmånsvärdet när du står för reparation, besiktning, försäkring, fordonsskatt, extra utrustning och trängselskatt, eller betalar parkering vid arbetsplatsen.

 • Det beror lite på vilken leverantör laddboxen kommer från. Garo-laddboxar förkonfigureras i fabriken vilket innebär att de kopplas upp automatiskt mot OKQ8:s backend-system när de installeras. 

  Laddboxar från Charge Amps förkonfigureras inte vilket gör att OKQ8 behöver göra ett antal extra manuella handpåläggningar. Förutom att denna process tar lite längre tid kommer användaren inte märka någon skillnad. OKQ8 siktar på att tjänsten ska vara uppkopplat och redo att använda arbetsdagen efter installation.

 • All eventuell eftermontering och tillägg av utrustning behöver godkännas av ditt företag. Vid godkännande läggs värdet på den nya utrustningen till på tidigare förmånsvärde. Allt som sitter på eller tillhör bilen ska förmånsbeskattas oavsett vem som betalar.

 • Personalbil är en förmån där du som anställd kan ta del av företagsleasingens fördelar samtidigt som du själv står för hela bilkostnaden via löneavdrag. Du har samma beskattningsregler som förmånsbil/tjänstebil, ofta med ett brutto- och nettolöneavdrag. 

 • Däckhotell ingår inte i leasingkostnaden, men vi kan ta emot fakturorna och koppla ihop dem med månadsfakturan.

 • En bilbeställning från kalkylförfrågan tills återförsäljaren har underlaget hos sig tar cirka 5-7 arbetsdagar.

 • Om modellen inte finns i verktyget kan det bero på att den inte finns upplagd ännu (vanligt vid nya modeller) eller att modellen/märket inte tillåts enligt ditt företags bilpolicy. Kontakta oss via telefon 08-634 93 60.

 • Om du får felmeddelande när du ska registrera dig har du troligen redan en användare på samma mejladress. Prova att klicka på start och logga in/återställ lösenord. Om det inte fungerar, kontakta oss för support på telefon 08-634 93 60.

 • Den monteras på egen grupp, en laddbox ska alltid installeras på egen säkring.

 • När du har godkänt din kalkyl får den status ”Kontrollerad kalkyl/Bil beställd”, därefter status ”Skickad till bilbeställning”. I nästa steg behöver bilansvarig godkänna beställningen. Du får en mejlavisering när bilansvarig har godkänt beställningen. Därefter hamnar den i ett sista kontrollsteg hos oss innan beställningsunderlaget skickas till återförsäljaren. I regel hör återförsäljaren av sig till dig efter de fått underlaget från oss. Stäm av med din återförsäljare eller oss om du är osäker via telefon 08-634 93 60.

 • Förmånsvärden bestäms av Skatteverket och baseras på deras nybils- och utrustningspristabeller. Det slutliga förmånsvärdet skickas till ditt lönekontor i samband med att du hämtar ut din bil. Du kan läsa mer om förmånsberäkning samt göra egna beräkningar via Skatteverkets hemsida.

  Rörligt förmånsvärde för privat körning beskattas som förmånsvärdet delat med drivmedelskostnaden multiplicerat med 1,2.

 • 16A är minimum men rekommendationen är att säkra upp till minst 20A. Har du endast 16A är lastbalansering nödvändigt, alternativt att du begränsar laddboxens strömstyrka.

 • Kalkylen är av någon anledning inte godkänd enligt ditt företags bilpolicy och det kan bero på många olika saker. Du hittar alltid en kommentar vid avslag, under posten ”policyöverträdelser/kommentarer” i pdf-kalkylen.

 • Du beställer via formuläret hos OKQ8.

 • Garo laddboxar och Charge Amps Aura kräver fyra hål medan Charge Amps Halo bara kräver tre. Storleken på hålen beror på fasad, men i de flesta fallen blir de cirka 6 mm i diameter.

 • Med lastbalansering får laddboxen koll på hur mycket el som används i resten av fastigheten. Laddboxen kan då anpassa hur mycket el som används till laddning i varje givet ögonblick. Lastbalansering gör att fastighetens kapacitet används mer effektivt så att bilen kan laddas snabbt utan att huvudsäkringen löser ut eller att du behöver uppgradera ditt elnätsabonnemang.

 • Om du får ytterligare en mejlavisering om att din kalkyl är kontrollerad beror det på att något har justerats i kalkylen vilket kan ha påverkat din kostnad. Kalkylen måste därför godkännas på nytt av dig som förare. Notering om vad som har ändrats står i så fall under ”kommentarer” i pdfkalkylen.

 • Ett nytt mejl innebär att bilansvarig har behövt godkänna beställningen på nytt. Detta kan bero på att det har skett någon ändring i beställningen eller att vi upptäckt något fel som behövt korrigeras. Det kan till exempel vara ändrad körsträcka eller uppdaterad offert.

 • Du beskattas för hela månaden oavsett vilket datum du hämtar din förmånsbil. Om du byter bil förmånsbeskattas du för den bil du haft längst i innevarande månad.

Nyttja

Allt om vad som gäller när du använder din företagsbil. 

Frågor och svar

 • För att kunna utföra dina ärenden på ett effektivt och säkert sätt är det viktigt att du har en uppdaterad webbläsare på din dator, mobil eller surfplatta.

  Vi rekommenderar att du använder den senaste versionen av någon av följande webbläsare:

  • Apple Safari
  • Google Chrome
  • Microsoft Edge
  • Mozilla Firefox

  Vi avråder från att använda äldre versioner av webbläsare eftersom vi inte kan garantera tillräcklig säkerhet, funktionalitet och upplevelse i dem, som till exempel Internet Explorer.

 • Om du förlorar ditt drivmedelskort är det viktigt att du spärrar det omgående. Ring till oss så hjälper vi dig med att spärra och att skicka ut ett nytt kort. 

  Spärra kort dagtid kl 08-17

  08-634 93 60

  Spärra kort kväll och helg

  Vid spärr av kort till drivmedelsbolag måste du ange ditt kortnummer:

  • Volvokort och CarPay Fleet-kort: 031-83 89 80
  • Circle K: 08-429 63 00
  • OKQ8: 08-506 811 10
  • Preem: 020-450 450
  • Shell: 08-448 88 53
 • Månadsredovisningen speglar dina verkliga kostnader antingen brutto eller netto beroende på vilken typ av avdrag du har. Nettoeffekten kan sedan skilja sig i din lönespecifikation beroende på din marginalskatt och ditt företags lönesystem. Kontakta ditt lönekontor eller oss vid frågor.

 • Något förmånsvärde har troligen uppdaterats i beräkningen vid kontrollen. Om det har frågor kan du alltid kontakta oss via telefon 08-634 93 60.

 • Beroende på vilken avtalsform ditt företag har hos oss påverkar kostnaderna lite olika. Har du en förmånsbil är det alltid minst förmånsvärdet som påverkar din lön. I vissa fall görs även fasta eller rörliga löneavdrag. Det står i så fall på den första sidan i månadsredovisningen.

 • Månadsredovisningen speglar de faktiska kostnaderna som har registrerats på bilen under en specifik period. Ibland kan en specifikation innehålla kostnader som avser flera perioder. Detta är vanligt exempelvis vid uppstart eller avslut av avtal. Kostnadskalkylen däremot avser alltid leasingkostnader för endast en period. Regelverken som gällde vid upprättandet av kalkylen kan också ha ändrats. Därför kan det ibland skilja sig mellan månadsredovisningen och kostnadskalkylen.

 • Månadsredovisningen ger dig en översikt över alla transaktioner som registrerats på din bil under den senaste perioden.

 • Om du behöver en ersättningsbil, vid till exempel ett verkstadsbesök eller en skadereparation, så ska detta faktureras till Ziklo Bank AB. Du ska aldrig dra något kort vid hyra av bil. Som referens på fakturan anger du ditt ordinarie registreringsnummer. Är detta i samband med en skadereparation, där ditt försäkringsbolag är inblandat, meddelas detta till hyrbilsföretaget när hyrbilen hämtas ut. De behöver då skadenumret.

  Ersättningsbilen tankar du med ditt ordinarie drivmedelskort. Om du rapporterar dina tjänstemil till oss ska du vid rapportering välja "Annan bil under perioden" och där rapportera de mil du har kört med hyrbilen. 

  Ersättningsbil ingår inte i leasing- eller service/reparationsavtalet och vi kommer därför att debitera din arbetsgivare för den kostnaden. Har du en personalbil så kommer hyrbilskostnaden att dras på din lön av ditt företag.

 • Du kan välja själv vilket däckhotell du vill ha. Det enda kravet är att de har en F-skattsedel.

 • Mejla oss om du behöver hjälp med intyg för boendeparkering. Skriv "Boendeparkering" i ämnesraden och ange ditt registreringsnummer i mejlet.

 • Samtliga felparkeringsavgifter ansvarar du själv för att betala. Kontakta utställaren av kontrollavgiften om du anser att den är felaktig och vill överklaga. Säkerställ då att du vet hur du ska gå tillväga och om du ska betala boten eller om ärendet läggs vilande i och med överklagandet. Erhåller vi inkassokrav kommer vi att betala det och sedan debitera ditt företag en avgift utöver själva boten. Eventuella svar på överklagan som vi får till oss, skickar vi ut till den adress vi har inlagd på registreringsnumret. Skulle vi erhålla återbetalning, så krediterar vi företaget som sedan får kreditera dig som förare.

 • Ingående mätarställning är ett redigerbart fält. När du ska rapportera in din körning med den nya bilen så anger du den nya bilens mätarställning i fältet för Ingående mätarställning, och fortsätter sedan med din rapportering.

 • Om du får olika löneavdrag varje månad har du ett så kallat rörligt löneavdrag som kan variera beroende på vilka kostnader som inkommer på bilen under perioden.

  Det finns en fast och en rörlig del i kostnaderna som ligger till grund för ditt löneavdrag. Den fasta innehåller avtalade och förutsägbara kostnader som hyra, service etc. Den rörliga delen innehåller poster som drivmedel, tvätt, fordonsskatt etc. Har man periodiserad fordonsskatt kommer den tre gånger om året, annars en gång per år.

 • Om din företagsbil inte går att köra och du behöver bärgning kontaktar du i första hand respektive tillverkares assistansnummer. Information om vilken assistans/bärgare som ska kontaktas hittar du i din instruktionsbok eller tillhörande dokument. Notera att assistansens giltighetstid skiljer sig åt mellan olika märken och kan påverkas av var bilen regelbundet servas. Skulle ett driftstopp eller olycka inträffa utanför Sveriges gränser tar du kontakt med respektive försäkringsbolag. SOS International i Köpenhamn kan också nås dygnet runt för hjälp vid uppkomna problem utomlands. SOS International samarbetar med svenska försäkringsbolag och nås på telefon +45 7010 5050.

 • Korten skickas ut när vi får reda på att du har hämtat ut eller ska hämta ut din bil. Detta sker oftast när vi får fakturan och leveransgodkännandet från återförsäljaren. Du kan också meddela oss när du hämtar eller ska hämta din bil, och då ge oss registreringsnumret på bilen, så skickar vi ut kortet direkt till dig.

 • Om du upptäcker en ändrad bilförmån efter att du har hämtat ut din förmånsbil kan det bero på flera saker. Varje år uppdateras statslåneräntan och prisbasbeloppet, vilket är två faktorer som används för att räkna ut förmånsvärdet. Vanligt är också att förmånen ändras till följd av att du har lagt till extra utrustning på bilen som ska förmånsbeskattas, till exempel vinterhjul, dragkrok etc.

 • Klicka på perioden som saknar din rapportering eller som inte stämmer och välj sedan uppdatera. Där anger du de rätta siffrorna och klickar på Uppdatera så är det klart.

 • Om du byter adress ska du kontakta din biladministratör på ditt företag, det vill säga den person som hanterar/beställer förmånsbilen, som skickar en ändringsbegäran till oss i systemet. Det är viktigt att du meddelar ändringen så att posten kommer rätt och fordonet står på rätt adress.

 • När det är dags att byta till sommar- eller vinterhjul på din bil gör du det hos en auktoriserad verkstad eller hos närmaste gummiverkstad.

  Förvaring och skifte mellan sommar- och vinterhjul ingår inte i däckavtalet, om ni har ett sådant.

  Vid byte av däck så ska sommardäckens mönsterdjup vara mindre än 3 mm och vinterdäckens mindre än 4 mm innan de byts ut mot nya.

  Minsta mönsterdjup enligt lag:

  • Sommardäck 1,6 mm (bör bytas vid 3 mm)
  • Vinterdäck 3 mm (bör bytas vid 4 mm)

  Vinterhjul måste vara monterade under perioden 1 december till 31 mars om det råder vinterväglag.

 • När det är dags att besiktiga din bil kommer du få en rekvisition från oss. Den används som betalningsmedel och gäller hos flera besiktningsföretag. Hos vilka framgår på rekvisitionen.

  Då du fått rekvisitionen bokar du själv tid för besiktning. Bokar du på nätet, så väljer du att betala på stationen vid besiktningstillfället (OBS! Ej betalning via Klarna). Du lämnar rekvisitionen när det är dags för betalning.

  Tänk på att det är du som förare som ansvarar för att bilen besiktigas inom besiktningsperioden, så att körförbud inte inträder.

 • Detta gör du antingen via vår app Ziklo Driver (fd CarPay Fleet) eller på webbsidan fleetdriver.ziklo.com. Du loggar in med hjälp av ditt BankID och slutför din profil, sedan är det fritt fram att rapportera in dina km till oss.

 • Skulle du bli tvungen att lägga ut pengar kontant för din bil fyller du i vårt formulär online för kontantutlägg. Ditt företag behöver attestera utbetalning och därefter betalas pengarna ut till ditt konto. Lägsta belopp som du kan begära betalning för är 100 kronor. Kontantutlägg som avser drivmedel måste skickas in senast den 2:a i månaden efter att utlägget är gjort. Om du inte kan använda formuläret och behöver en blankett för kontantutlägg kan du kontakta oss genom att skicka mejl till financial.fleet@ziklo.com.

 • Har du har ett drivmedelskort från oss kan det användas till inköp av drivmedel, olja, tvätt eller liknande. Drivmedelskortet är för dig som kör en förmånsbil (du får nyttja bilen både privat och i tjänst) personligt. Kortet får inte användas av någon annan eller ges vidare. Om du som förare enbart får använda bilen för tjänstekörning (du får ej nyttja bilen privat) tillhör kortet bilen och inte dig som förare. Kortet får inte användas för inköp för annan bil.

 • Vi administrerar de kostnader som rör din bil. Fakturor för service, reparationer, däck, självrisker, ersättningsbil eller liknande ska därför skickas in till oss. På fakturan ska din bils registreringsnummer anges som referens, det är därför viktigt att du godkänner fakturan eller arbetsordern i samband med att du hämtar bilen.

  Fakturor skickas till:

  Ziklo Bank AB
  Box 870
  161 24 Bromma 
  ziklofleet-ve@pdf.scancloud.se

 • I vår app Ziklo Driver (fd CarPay Fleet) kan du som förare månadsvis rapportera bland annat körsträcka i tjänst samt trängselskatt och andra infrastrukturavgifter. Du kan också se dina aktiva och avslutade fordon samt genomföra bilavslut.

  Du laddar ner appen i Google Play eller App Store beroende på din enhet. Därefter loggar du in med ditt BankID och fyller i uppgifter om ditt anställningsnummer och registreringsnummer för att kunna göra månadsrapporter. I appen hittar du också ett avsnitt med få hjälp, där du hittar information kring din vardag som tjänstebilsförare samt våra kontaktuppgifter.

  Ladda ner appen i App Store

  Ladda ner appen i Google Play

 • Har din arbetsgivare tecknat en hyrbilsförsäkring måste berört försäkringsbolag kontaktas för att godkänna och tala om vilket hyrbilsföretag du ska vända dig till. Observera att du inte kan utnyttja en hyrbilsförsäkring vid ordinarie service och reparationer eller garantiåtaganden/reparationer från respektive tillverkare.

  Eventuella tilläggsförsäkringar och drivmedel ersätts inte av hyrbilsförsäkringen utan de står du som hyrestagare själv för. Om det inte finns någon giltig hyrbilsförsäkring är det upp till din arbetsgivare att avgöra om du har rätt att ta ut en ersättningsbil. Då måste du ta direktkontakt med en hyrbilsleverantör och boka en bil. Kostnaden ska därefter faktureras till oss och vi debiterar kostnaden vidare till din arbetsgivare.

  Är din bil försäkrad hos Volvia och du har råkat ut för en skada som ersätts via försäkringen och ett hyrbilstillägg finns, ersätter Volvia 75 procent av den sammanlagda dygns- och kilometerkostnaden, men inte tilläggsförsäkringar och drivmedel. Ersättning lämnas under effektiv reparationstid. Volvias samarbetspartner med hyrbilar är Hertz.

Lämna tillbaka

Allt om vad som gäller när du ska lämna tillbaka din företagsbil. 

Frågor och svar

 • Försäkra dig om att ditt företag avslutar din bil när du ska byta. Debiteringen för din gamla bil fortsätter fram till att vi fått bekräftat att din bil är återlämnad. Som förare behöver du därför göra ett avslut i vår app eller vår portal i samband med återlämning. Därefter gör bilansvarig det formella avslutet och vi påbörjar avslutsprocessen.

 • Nej, det går tyvärr inte utan att det tillkommer en kostnad för dig som förare. Du kan läsa mer i foldern om personalbil eller i avtalet.

 • Nej, det går tyvärr inte utan att det kan tillkomma en kostnad för dig som förare eller din arbetsgivare. Kontakta oss om du har frågor på telefon 08-634 93 60. 

 • Noggrann och objektiv

  Var objektiv vid bedömningen av status på bilen. Det kan finnas skador som du kanske anser som oviktiga, men som är avgörande för restvärdet. Var noggrann, se över hela bilen, glöm inte till exempel innertaket och ytorna nedanför lister och stötfångare/hölje. Grundprincipen är att bilen ska underhållas och repareras löpande under den tid som den används och återlämnas i ett skick där reparation inte är nödvändig. Det innebär att den ska skötas enligt instruktionsboken och bland annat ska stenskott repareras och repor åtgärdas vid behov. Mer info om vad som anses normalt/onormalt slitage hittar du i vår Skötselguide.

  Vem bedömer bilen?

  Bilen bedöms av vår utsedda partner när du lämnar tillbaka den. Vid återlämnandet upprättas ett testprotokoll där skador och uppskattade kostnader anges. Efter utfört test ska protokollet mejlas till vår Tradinggrupp.

  När vi har fått testprotokollet gör vi en egen kontroll och bedömning om vilka skador som anses vara onormalt slitage. Detta ligger sedan till grund för vår eventuella debitering.

  Mer om detta kan du läsa om i vår Skötselguide där du hittar information om hur du tar hand om bilen och förbereder den för återlämning.

  Vid frågor kring återlämningen är du välkommen att kontakta oss på remarketing.fleet@ziklo.com eller 08-634 93 60.

 • Nej, tyvärr kan du inte det och det finns flera orsaker till att det inte går, bland annat följande:

  • Vi som leverantör måste lämna garantier på bilen till dig som köpare på grund av konsumentköplagen.
  • Priset på bilen måste vara marknadsmässigt, annars ska du som köpare förmånsbeskattas för den del av rabatten som anses vara högre än normal.
  • Enligt vår interna policy får vi inte bedriva försäljning till privatperson.

  Vi förstår om du tycker att detta innebär en försämring för dig, men kraven är dessvärre stora på denna typ av hantering och i dagsläget kan vi inte tillgodose kraven för att lösa detta.

Fick du hjälp av vår förarguide?

I förarguiden har vi samlat frågor och information som kan vara relevanta för dig som förare. Var informationen på den här sidan värdefull för dig som förare? Saknar du någon information? Dela med dig av dina tankar genom att klicka på knappen och besvara videofrågan.

Har du bil via Small Fleet?

Small Fleet är vårt färdigpaketerade leasingerbjudande som gör det riktigt enkelt att skaffa och använda företagsbil. Du gör hela beställningen online! Kanske är det något för dig?

Man lutar sig in till förarsätet på en bil med sin mobil i händerna
Kvinna med kaffekopp i fönster

Vi förklarar begreppen

Det finns många begrepp inom världen för företagsbilar som kan kännas krångliga. Här har vi samlat några vanliga ord med en förklaring.

Vill du veta mer om vårt namnbyte?  

Här kan du hitta svar på frågor som du kanske har funderat över. Om du vill veta mer är du välkommen att kontakta oss.

Hittade du inte det du letade efter?

Då kan du använda vår sökfunktion istället. Klicka på förstoringsglaset längst upp till höger på sidan.

Kontakta oss

Ring eller skriv till oss. Vi har öppet vardagar klockan 08-17.