Hållbarhet
På väg mot framtidens mobilitet

I över 60 år har vi utvecklat finansiella tjänster och skapat transportmöjligheter för alla våra kunder. Med hållbarhet i fokus vill vi accelerera övergången till framtidens mobilitet.

Vad menar vi med hållbar mobilitet?

Vi vill göra kundernas övergång till hållbara transporter så snabb och enkel som möjligt. Genom att skapa smarta lösningar i nära samarbete med våra partners kan vi utveckla mobilitet som nyttjar resurser på bästa sätt. Det handlar om att accelerera skiftet till renare bilar, hitta andra typer av transporter och se till att fordon används längre och av fler. Det kallar vi hållbar mobilitet.

Med rådgivning går vi mot mål

Hållbarhet är på mångas agenda idag och riktningen mot fler och fler laddbara bilar är tydlig. Vårt övergripande mål är att minska genomsnittligt CO₂-utsläpp från bilarna i bankens portfölj med 30% till 2025 och 70% till 2030, räknat från 2020 som basår. En viktig del i vårt arbete är rådgivning till våra partners och kunder, till exempel genom att via Ziklo Fleet Services ta fram mobilitetspolicys som är så hållbara som möjligt utifrån de förutsättningar som finns.

GRÖNA OBLIGATIONER
Vi styr mot fossilfritt

Vår gröna finansiering innebär ett viktigt kliv i bankens vision och omställning mot en fossilfri fordonsflotta. I vår investerarrapport för gröna obligationer kan du läsa mer om arbetet med vårt gröna ramverk, finansieringskontrakt och vanliga bilmodeller som ingår i den gröna portföljen samt vilken klimatnytta det gör.

HÅLLBARHETSPOLICY
En vägledning i vårt arbete

Hållbarhet är en central del av vårt arbete och vår affär. Vår hållbarhetspolicy är vägledande i vår resa framåt och handlar om att vi är ansvarstagande gentemot kunder, partners, anställda, samhälle och miljö. Policyn är uppdelad i de fyra områdena ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet samt ansvarsfull bolagsstyrning. Vårt arbete följer riktlinjer enligt FN:s globala mål för hållbarhet.

 • Ekologisk hållbarhet

  Vi tar ett långsiktigt ansvar med målet att minska vårt ekologiska fotavtryck så långt det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.

 • Social hållbarhet

  Vi verkar för att vara en sund aktör och ska upplevas som en modern, attraktiv arbetsgivare som tar ansvar både internt och externt.

 • Ekonomisk hållbarhet

  En hållbar affärsverksamhet förutsätter en finansiell styrka. Banken följer lagen om penningtvätt och bedriver förnuftig kreditgivning.

 • Ansvarsfull bolagsstyrning

  Vi har en ansvarsfull kreditgivning, motverkar kriminalitet, har en fungerande visselblåsarfunktion och utbildar personalen löpande. 

Hur jobbar vi med TCFD?

Ziklo jobbar med TCFD (Task Force on Climate Related Financial Disclosures) för att få in hållbarhet som en naturlig del av affären. Med hjälp av det kan vi bättre identifiera och förebygga klimatrelaterade risker och möjligheter inom bankens:

 • Styrning

 • Strategi

 • Riskhantering

 • Mätvärden & Mål

RATING
Vi är stolta över vårt hållbarhetsbetyg

Ziklo har fått hållbarhetsbetyget GOLD i EcoVadis bedömning 2023. EcoVadis är ledande i världen på hållbarhetsrankningar av företag. De utvärderar aspekter som miljö, arbetsförhållanden, affärsansvar och etik. Metoden bygger på internationellt antagna standarder för hållbarhetsredovisning som GRI (Global Reporting Initiative), FN:s Global Compact och ISO 26000.

HÅLLBARHETSRAPPORT
Allt om vårt arbete inom hållbarhet

I Ziklos hållbarhetsrapport kan du läsa mer om hur vi jobbar inom ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet samt ansvarsfull bolagsstyrning.

Hållbarhetsrapporter