Ziklo basränta

Ziklo basränta speglar bankens upplåningkostnad vid var tid, för de lån- eller leasingavtal där ränteförändring regleras av nämnda basränta.

Räntan baseras delvis på marknadsräntan STIBOR 3 månader samt bankens refinansieringskostnad. För att det ska vara enkelt för dig som kund att följa såväl aktuell som historisk ränteutveckling publiceras Ziklo basränta här på hemsidan. För att följa STIBOR 3 månader hänvisar vi till Swedish Financial Benchmark Facility.

Aktuell basränta

Ziklo basränta: 3,47%
Gäller från och med: 2024-07-01

Historisk basränta

I tabellen nedan noteras Ziklo basränta som uppdateras varje månad.

Ziklo basränta Gäller från och med
3,47% 2024-07-01
3,50% 2024-06-01
3,52% 2024-05-01
3,57% 2024-04-01
3,60% 2024-03-01

Ladda ner

Se ditt avtal och ränteuppdateringar i CarPay

Som finansieringskund hos oss kan du se och hantera ditt finansieringsavtal i CarPay. Där hittar du också information om förändringar av basräntan på ditt avtal.