Vad händer efter leasingperiodens slut?

Efter avtalstidens slut lämnar du tillbaka bilen till den bilhandlare som du tecknat privatleasingavtalet med. Eventuella skador samt körsträcka utöver budgeterad kan tillkomma som kostnad vid återlämnandet av bilen.