Jag har godkänt min beställning i kalkylverktyget, hur vet jag när bilen är beställd?

När du har godkänt din kalkyl får den status ”Kontrollerad kalkyl/Bil beställd”, därefter status ”Skickad till bilbeställning”. I nästa steg behöver bilansvarig godkänna beställningen. Du får en mejlavisering när bilansvarig har godkänt beställningen. Därefter hamnar den i ett sista kontrollsteg hos oss innan beställningsunderlaget skickas till återförsäljaren. I regel hör återförsäljaren av sig till dig efter de fått underlaget från oss. Stäm av med din återförsäljare eller oss om du är osäker via telefon 08-634 93 60.