Elitfönster
Hållbarhet och enkelhet går hand i hand

Elitfönster i Vetlanda har en bilpark på 80 bilar med en mix av 7 märken. Med småländsk medvetenhet hushåller man på resurser både i tillverkningen av fönster och vid valet av företagsbilar. Inwido, som Elitfönster ingår i, har valt Ziklo Fleet Services som sin bilpartner.

En naturlig del av vardagen

Traditionen är stark på Elitfönster som i snart 100 år har tillverkat fönster med kunder i hela landet. Företaget är en del av börsnoterade Inwido och i Vetlanda hanteras koncernens bilpark på 80 bilar av 7 märken. Hållbarhet går som en röd tråd genom verksamheten.

”Vi hushåller gärna med resurserna här i Småland. Virket vi använder kommer från hållbart skogsbruk och vi återvinner också spill av glas, aluminium och plast”, säger Stefan Rudelius, Redovisningschef på Elitfönster. I sin bilpark har man fokus på löpande elektrifiering.

Värdet av personlig support

Den personliga kontakten är en viktig del av samarbetet med Ziklo Fleet Services. ”Johan är min kontaktperson och har koll på verksamheten och våra behov. Jag kan alltid höra av mig och få hjälp med allt från skatteregler till detaljer i de supportsystem som också ingår”, säger Anders Karlsson som är bilansvarig för Inwidos bilpark.

Full koll på kostnaderna

Inwido har valt operationell leasing med ett all-inclusive-upplägg och garanterade restvärden. ”Det är fördelaktigt rent ekonomiskt. Vi vet i förväg kostnader för varje bil och vi får en bättre totalekonomi, TCO. Dessutom minskar jobbet för oss när allt som behövs är inbakat i leasingen.”

Johan är min kontaktperson och har koll på verksamheten och våra behov. Vi pratar med varandra flera gånger i veckan och jag kan få hjälp med allt från skatteregler till detaljer i de supportsystem som också ingår.
Anders Karlsson, bilansvarig för Inwidos bilpark

Effektiv administration som förenklar

Genom Ziklo Fleet Services har Inwido tillgång till webbaserade system för administrationen av bilparken. Dessutom kan förarna rapportera sin körjournal direkt i en mobilapp.

”Appen gör det enkelt för förarna med deras rapportering, och det som är enkelt det blir också gjort. Vilket såklart hjälper mig i mitt arbete”, säger Anders.

Satsning på laddbart och laddare

Precis som hos många andra går trenden mer och mer mot laddbara bilar. Elitfönster satsar även på laddmöjligheter för de anställda.
”Vi har investerat i laddinfrastruktur vid våra anläggningar. Avstånden kan vara långa i Småland och vår personal kan behöva ladda under arbetstid för att klara sin pendling. Vi har också märkt upp våra elbilar för att vi vill visa andra företagare och privatpersoner att det går att byta till eldrift.”

Vi har investerat i laddinfrastruktur vid våra anläggningar. Avstånden kan vara långa i Småland och vår personal kan behöva ladda under arbetstid för att klara sin pendling.
Anders Karlsson, bilansvarig för Inwidos bilpark