Frågor och svar om Small Fleet

Här hittar du frågor och svar om Small Fleet – vårt färdigpaketerade leasingerbjudande som gör det enkelt att skaffa och använda företagsbil.

Beställa

Allt om vad som gäller när du ska skaffa företagsbil. 

Frågor och svar

 • När din arbetsgivare leasar en bil med Ziklos Small Fleet-erbjudande ingår bil, service, däck, försäkring samt assistans i månadskostnaden. Vi garanterar bilens restvärde samt service- och reparationskostnader och administrerar samtliga av bilens kostnader inklusive trängselskatter och tullavgifter. Alla kostnader för bilen samlas på en faktura som skickas till din arbetsgivare.

 • I dagsläget kan vi enbart erbjuda de tillval som finns specificerade på vår hemsida. Det innebär att du kan välja bland ett antal utvalda färger, klädslar, fälgar samt annan utrustning. Vårt koncept bygger på enkelhet och transparens. Alla våra bilar är särskilt utvalda av våra experter och paketerade så att valet av bil ska bli enkelt, förmånligt och bekymmersfritt oavsett tidigare intresse för eller erfarenhet av att beställa en bil.

 • Vårt Small Fleet-erbjudande är för dig vars företag är i behov av 1-10 bilar. Behöver du fler bilar eller är osäker på vilken lösning som är bäst för dig är du varmt välkommen att kontakta oss på order.fleet@ziklo.com.

 • Ditt företag kan leasa upp till 10 bilar med Ziklos Small Fleet-erbjudande. Om du är i behov av fler än 10 bilar så kontakta oss så lotsar vi dig fram till rätt lösning.

 • När du som blivande förare lagt en beställning skickas en förfrågan till den som är bilansvarig hos din arbetsgivare. Den bilansvarige kan neka eller avbryta beställningen av olika anledningar. Kontakta därför din bilansvarige för att få veta varför din beställning inte gått igenom. Vill du komma i kontakt med oss är du välkommen att kontakta oss på order.fleet@ziklo.com.

 • Förmånsvärdet är skattepliktigt och baseras på bilens nybilspris och eventuell extrautrustning. Förmånsvärdet påverkas också av hur långt du kör i tjänsten. Förmånsvärdet läggs ovanpå din bruttolön och därefter får du betala löneskatt på totalbeloppet. På Skatteverkets hemsida kan du läsa mer och räkna fram förmånsvärdet på din bil. Skatteverkets hemsida hittar du här.

 • I nuläget är det dessvärre inte möjligt att som enskild firma beställa ett fordon via Ziklos Small Fleet-erbjudande. Anledningen är att vi behöver ett organisationsnummer som identitetsbeteckning på beställaren. Enskilda näringsidkare har sitt personnummer som identitetsbeteckning och det accepteras inte i våra system.

 • Om du saknar förslag på en modell eller märke är du välkommen att kontakta oss så ska vi se vad vi kan göra. Vi kan erbjuda förslag på de flesta märken och modeller. Du kontaktar oss på order.fleet@ziklo.com.

 • Möjligheten att beställa en lagerbil beror på om bilen finns i vårt erbjudande eller ej. Vi gör en bedömning på varje enskild bil. Kontakta oss så går vi tillsammans genom ditt önskemål och ser hur vi kan ta fram en lösning för dig. Du kontaktar oss på order.fleet@ziklo.com.

 • De flesta av våra bilar kommer med en leveranstid om inget annat anges. Leveranstiden kan variera beroende på bilmodell och märke. Välkommen att kontakta oss om du har särskilda önskemål eller inte har möjlighet att invänta en leveranstid så ska vi se vad vi kan göra. Du kontaktar oss på order.fleet@ziklo.com.

 • Oavsett vilket datum du hämtar ut din förmånsbil så beskattas du för hela månaden. Byter du bil beskattas du för den bil du haft längst i innevarande månad.

Nyttja

Allt om vad som gäller när du använder din företagsbil. 

Frågor och svar

 • Byte till sommar- eller vinterhjul görs hos en auktoriserad verkstad eller din närmaste gummiverkstad. Då priset på förvaring och byte av däck/hjul varierar mycket i pris beroende på vilken ort du befinner dig på, ingår inte detta i din månadskostnad. Förvaring och byte av däck/hjul faktureras löpande baserat på faktisk kostnad.

  Transportstyrelsens hemsida hittar du information om vilka regler som gäller för däck och byte av däck.

 • För att bilen ska fungera så bra och säkert som möjligt är det viktigt att du följer den service- och underhållsplan som tillverkaren av bilen rekommenderar. Det är också viktigt för att garantier och försäkring ska fortsätta gälla. Om du inte servar din bil gäller inte längre garantin och maskinskadeförsäkringen.

 • Ett förändrat förmånsvärde kan bero på flera saker. Förmånsvärdet påverkas av statslåneräntan och prisbasbeloppet som uppdateras varje år. Förmånsvärdet påverkas också om du extrautrustar din bil med t ex dragkrok eller vinterhjul. Extrautrustningen påverkar förmånsvärdet oavsett när du skaffar den.

 • Tillägg av extra utrustning behöver godkännas av din arbetsgivare. Allt som sitter på eller tillhör bilen räknas som en förmån och ska förmånsbeskattas. Förmånsvärdet på bilen påverkas när ytterligare utrustning läggs till, oavsett när utrustningen monteras.

 • Vid omfattande tjänstekörning har du rätt till 25% nedsättning av ditt förmånsvärde. Kör du mer än 3 000 tjänstemil per kalenderår har du alltså rätt till en nedsättning av ditt förmånsvärde.

 • I dagsläget ingår inte förvaring av däck i din månadskostnad när din arbetsgivare leasar en bil genom Ziklos Small Fleet-erbjudande.

 • Vi på Ziklo erbjuder en rad olika drivmedelskort. Kontakta oss så hjälper vi dig hitta rätt kort för just dig. Du når oss via fuel.fleet@ziklo.com.

 • Vi på Ziklo hanterar i dagsläget ingen rapportering av tjänstemil. Kontakta din arbetsgivare för information om hur du rapporterar dina tjänstemil på bästa sätt.

 • Drivmedelsförmån uppstår i de fall din arbetsgivare står för drivmedelskostnaden för dina privata mil och ska beskattas. Vi på Ziklo hjälper inte till med hanteringen av drivmedelsförmån. Den totala kostnaden för drivmedel per månad kommer du dock enkelt att kunna se på fakturan från oss.

 • Det är fordonets registrerade ägare som är skyldig att betala fordonsskatten. Ziklo Bank är registrerad ägare till ditt leasade fordon och fordonsskatten faktureras därmed oss för att sedan vidarefaktureras till slutkund.

Lämna tillbaka

Allt om vad som gäller vid avslut av ett Small Fleetavtal. 

Frågor och svar

 • Vår skötselguide ger dig en detaljerad beskrivning om vad som räknas som normalt respektive onormalt slitage. Den ger dig även information om hur du tar hand om din bil på bästa sätt och förbereder den för återlämning. Du kan läsa skötselguiden här.

 • Alla våra bilar omfattas av en återlämningsgaranti. Det är en försäkring som täcker oförutsedda kostnader som uppstår när ett företag behöver lämna tillbaka en leasingbil i förtid, exempelvis om en anställd på företaget slutar och företaget inte längre har behov av leasingbilen. Återlämningsgarantin gäller mellan företag och oss på Ziklo, du som privatperson behöver inte teckna någon egen försäkring.

  Som anställd på ett företag med företagsbil påverkas du alltså inte av att du slutar ditt jobb innan leasingperioden för din bil gått ut, såvida inte du och din arbetsgivare kommit överens om något särskilt er emellan.

  Volvia återlämningsgaranti

  Volvia försäkring

 • I god tid innan det är dags att lämna tillbaka din bil får du information från oss om när det är dags tillsammans med en hänvisning till ett återlämningsformulär. I återlämningsformuläret finns en checklista för vad som ska finnas med vid återlämnandet. Du fyller bland annat i information om vem som varit förare för bilen, eventuella skador, aktuell mätarställning och vilken utrustning som finns med mera.

  I första hand ska din bil lämnas tillbaka till den återförsäljare som levererade bilen till dig eller den återförsäljare där du ska hämta ut din nya bil. Du måste kontakta och boka tid för återlämning i förväg så att återförsäljaren vet att du kommer.

 • I dagsläget kan du tyvärr inte köpa ut din nuvarande företagsbil.

 • Fram tills att vi fått en bekräftelse på att din företagsbil är återlämnad fortsätter debiteringen av bilen. Det är viktigt att ditt företag avslutar företagsbilen om du slutar på företaget eller ska byta bil. Bränslekostnader, parkering, däckbyte med mera är kostnader som faktureras först i efterhand. Skulle en sådan kostnad uppstå i samband med eller strax innan återlämnandet av din bil kan en debitering av kostnaderna komma i efterhand, trots att du redan återlämnat din bil.

Specifikt för personalbil

Allt om vad som gäller för att skaffa och använda personalbil. 

Frågor och svar

 • Din pensions- och sjukpenningsgrundande inkomst påverkas av bruttolöneavdraget om din lön efter bruttolöneavdrag understiger 7,5 inkomstbasbelopp. Din pensions- och sjukpenningsgrundande inkomst påverkas inte av nettolöneavdraget.

 • Du betalar alltid själv för drivmedel med ett eget betalkort eller med ett drivmedelskort från oss om du fått ett sådant. Om du kör din personalbil i tjänsten så kom ihåg att föra en körjournal så att du kan begära milersättning från din arbetsgivare.

 • Alla kostnader som inte specificeras i avtalet tillkommer, t ex kostnader för drivmedel, parkering, trängselskatter, tvätt, spolarvätska etc. Dessa kostnader betalas av föraren men hanteras av Ziklos Small Fleet-erbjudande. 

 • Finansiering, vägtrafikskatt, vagnskadeförsäkring, återlämnandeförsäkring, service samt sommar- och vinterhjul.

 • Det är upp till din arbetsgivare att besluta om de kan/vill erbjuda det. 

 • Det som främst skiljer en personalbil från en förmånsbil är att personalbilen är kostnadsneutral för arbetsgivaren. Arbetsgivaren betalar leasingavgiften och gör i sin tur ett avdrag på arbetstagarens lön (fördelat på brutto- respektive nettolönen) som motsvarar arbetsgivarens totalkostnad för bilen.

Porträtt av en ung kvinna. Foto.

Vi förklarar begreppen

Det finns många begrepp inom världen för företagsbilar som kan kännas krångliga. Här har vi samlat några vanliga ord med en förklaring.

Hittade du inte det du letade efter?

Då kan du använda vår sökfunktion istället. Klicka på förstoringsglaset längst upp till höger på sidan.

Kontakta oss

Ring eller skriv till oss. Vi har öppet vardagar klockan 08-17.