Vanliga begrepp inom bilbranschen

Det finns många begrepp att hålla reda på inom bil- och finansvärlden. Här förklarar vi några av de vanligast förekommande orden.
 • En bilpolicy beskriver ett företags riktlinjer och regler för inköp och användning av tjänstebilar. Den kan ha som syfte att spara pengar, öka tryggheten och minska utsläppen. En bilpolicy kan också användas som attraktionsvärde vid anställning och/eller för att bygga företagets image. Oftast anger bilpolicyn vilka bilmärken som kan väljas och vilka förmåner som är tillgängliga för olika tjänstegrader. 

 • Ett bruttolöneavdrag är ett avdrag som görs på lönen före skatt. Det görs oftast i utbyte mot att den anställde får en förmån. 

 • Delat drivmedel innebär att bilens bränslekostnad delas, så att företaget betalar för tjänstekörningen och förmånstagaren betalar för privatkörningen.

Närbild av framdäcket på en bil som svänger

Bilpolicy är ett upprättat regelverk för vilken bil företaget anser är rimlig.

 • Vid finansiell leasing är det leasetagaren som står restvärdesrisken och löser bilen till angivet restvärde vid leasingperiodens slut. Leasetagaren bestämmer oftast restvärdet.

 • En förmånsbil är en företagsbil som till största delen används privat.

 • Ett förmånsvärde är det uppskattade värdet på en förmån (ofta en bil) som en anställd får av sin arbetsgivare. Förmånsvärdet är skattepliktigt.

 • Huvudregeln för förmånsbilar innebär att föraren betalar för drivmedlet och får reseersättning i efterhand.

 • Kompletteringsregeln innebär att arbetsgivaren står för bilens drivmedelskostnad och att föraren sedan beskattas för drivmedelsförmån (också kallat rörligt förmånsvärde).

 • Ett nettolöneavdrag är ett avdrag som går på lönen efter skatt. Det kan kvittas mot ett förmånsvärde.

Kompletteringsregeln

Kompletteringsregeln innebär att arbetsgivaren står för bilens drivmedelskostnad och att föraren sedan beskattas för drivmedelsförmån (också kallat rörligt förmånsvärde). 

 • Vid operationell leasing är det leasinggivaren som står restvärdesrisken och bestämmer restvärdet.

 • En personalbil är en löneförmån som kan ges till en anställd. Den har samma beskattningsregler som en förmånsbil/tjänstebil, och betalas ofta med ett brutto- och nettolöneavdrag.

 • En poolbil är en företagsbil som står till flera anställdas förfogande.

Manlig förare med rödbrun mössa kör bilen med en hand på ratten

TCO – total cost of ownership

TCO anger den verkliga kostnaden – så långt den är förutsägbar – för en förmånsbil.

 • En bils restvärde anger bilens beräknade marknadsvärde vid leasing- eller låneavtalets slut.

 • Rörligt förmånsvärde, också kallat drivmedelsförmån, är en förmån som den anställde har om arbetsgivaren står för bilens drivmedelskostnad. Rörligt förmånsvärde för privat körning beskattas som förmånsvärdet delat med drivmedelskostnaden multiplicerat med 1,2.

 • Skatteverket publicerar varje år en lista över alla bilmodellers snittförsäljningspris i Sverige. Nybilsprislistan ligger till grund för beräkning av en bilmodells förmånsvärde. Dess priser har ingenting med offererade priser att göra.

 • TCO anger den verkliga kostnaden – så långt den är förutsägbar – för en förmånsbil.

 • En tjänstebil är en företagsbil som till största delen används i tjänsten. En tjänstebil är förmånsvärdegrundande.