Operationell leasing
Tryggt och smidigt.

Många företag uppskattar bekvämligheten med operationell leasing av företagsbil. Det ger flera fördelar – ekonomisk trygghet med garanterade restvärden, enkelhet och minskad administration.

Leasa bil i företaget

Att leasa bil i företaget innebär att man inte binder kapital och att bilen inte belastar balansräkningen. Du betalar för nyttjandet men inte ägandet. Det ger dig utrymme för att använda kapitalet i verksamheten i stället. Dessutom får företaget dra av 50 procent av den ingående momsen i en leasing, om verksamheten är momspliktig. 

Vad innebär garanterat restvärde?

Vid en operationell leasing så är bilens restvärde garanterat vilket innebär att du inte behöver oroa dig kring det framtida värdet och eventuella kostnader i samband med det. Vid avtalets tecknande bestäms den totala kostnaden för bilinnehavet över avtalsperioden och därmed minimeras den ekonomiska risken. Med garanterat restvärde förbinder sig leasegivaren att köpa bilen vid avtalstidens slut till det överenskomna priset. Det gäller under förutsättning att bilen har s.k. normalt slitage.

Man kollar ut genom bilfönster

Vad är TCO – Total Cost of Ownership?

Med s.k. TCO – Total Cost of Ownership får du kontroll över företagets bilkostnader. Det blir enkelt att budgetera då försäkring, service, reparation och däck ingår i månadskostnaden och risken för oförutsedda utgifter minimeras. Månadskostnaden påverkas utöver de löpande kostnaderna av bilens pris, utrustningsnivå, löptid och körsträcka. 

Att tänka på under avtalstiden

Det är viktigt att ta väl hand om din leasingbil under avtalstiden. Den ska servas enligt plan hos en auktoriserad verkstad och vårdas både ut- och invändigt. Om du råkar ut för en skada under avtalsperioden, så ska den åtgärdas innan återlämnandet. Tänk också på att hålla koll på avtalad körsträcka. Om du kör längre än det står i kontraktet kan du behöva betala en kostnad för övermilen.

Att tänka på vid återlämning

När det är dags att lämna tillbaka leasingbilen ska den återlämnas i avtalsenligt skick. Annars kan du behöva ersätta leasegivaren. Vid återlämnandet gör handlaren en översyn av bilen. Om din bil har ”onormalt slitage” blir du debiterad då det påverkar bilens värde. Vad som räknas som normalt och onormalt slitage kan du läsa dig till i en skötselguide.

Tänk på att:

  • Serviceboken ska vara ifylld från samtliga servicetillfällen.
  • Eventuella skador ska vara anmälda till försäkringsbolaget och åtgärdade.
  • Rengöra bilen in- och utvändigt.
  • Alla fordonshandlingar ska finnas tillgängliga.

Bilansvarig
Bara du vet hur mycket som krävs

Att ansvara för hanteringen av företagets bilar är resurskrävande, oavsett hur många bilar ditt företag har. Med operationell leasing får du hjälp med förvaltningen och administrationen. Det minskar pappersarbetet och kostnaderna för det administrativa arbetet.

Vill du veta mer?

Vi på Ziklo Bank kan hjälpa ditt företag med både finansiering och hantering av företagsbilarna. Många företag vill dessutom ha rådgivning i till exempel bil-policyfrågor, aktuella regler och hållbarhet. Kontakta oss om du vill veta mer om hur vi kan hjälpa dig.