Sveaskog
Genom skog och mark med fyrhjulsdrift

Sveaskog är Sveriges största skogsägare. De säljer timmer, massaved och biobränsle, men gör även mark- och vindkrafsaffärer och utvecklar skogen som en plats för fiske, jakt och andra naturupplevelser. Vagnparken som består av många varierande fordon finansieras via Ziklo.

Gäller att ta sig fram på alla underlag

Sveaskog har över 700 fordon i sin vagnpark som är en blandning mellan företagsbilar, bruksbilar samt släpvagnar och snöskotrar. 90 procent av dem har fyrhjulsdrift.


 Viktiga kriterier för oss när vi väljer fordon är att de ska fungera i skog och på landsväg, sommar som vinter. Fyrhjulsdrit och högre markfrigång är givet. Person- och driftsäkerhet är också viktigt. Man får inte bli stående i 35 minusgrader på en öde landsväg, säger Mats Oja, inköpschef Sveaskog.

”Vi vill samarbeta med en aktör och jobba med få verktyg.”
Mats Oja, inköpschef Sveaskog

Ordning och reda är A och O

– Vi har många fordon av varierande karaktär och behöver ha ordning och reda på vagnparken. Viktigt vad gäller administrationen är att vi har en bra struktur och koll på grejerna. Vi vill samarbeta med en aktör och jobba med få verktyg. Dessutom vill vi ha bra beslutsstöd för att kunna benchmarka oss mot andra, berättar Mats.

Sveaskog använder sig av olika webbaserade system och Ziklo Fleet Manager står i centrum.
– Vi behöver ha en enkel, automatiserad fakturahantering. Vi får 12 samfakturor per år, med filöverföring direkt till bokföringen. Förarstödsprogrammet för drivmedel är också smidigt. Vi har rapportering både enligt kompletteringsregeln och delat drivmedel, så vi är väldigt nöjda med Ziklo som leverantör, avslutar Mats.