Finansiell leasing
Flexibelt och förmånligt.

Med finansiell leasing har du många valmöjligheter. Du bestämmer själv leasingperioden och restvärdet. Och kan välja vilken hjälp du vill ha med administrationen av företagsbilarna.

Leasa bil i företaget

Att leasa bil i företaget innebär att man inte binder kapital och att bilen inte belastar balansräkningen. Du betalar för nyttjandet men inte ägandet. Det ger dig utrymme för att använda kapitalet i verksamheten i stället. Dessutom får företaget dra av 50 procent av den ingående momsen i en leasing, om verksamheten är momspliktig. 

Vad kostar företagsbilen?

I en finansiell leasing baseras månadskostnaden på företagsbilens pris, hur länge avtalet löper på och restvärdet. Restvärdet är det beräknade marknadsvärdet vid avtalets slut och i en finansiell leasing sätter oftast leasetagaren restvärdet själv. Det faktiska restvärdet påverkas av bilens värdeminskning och företaget tar risken för eventuellt över- eller undervärde vid avtalets slut. Leasingavgiften bokförs som en hyra och påverkar inte företagets likviditet. 

Anpassa efter dina behov

Det finns stora möjligheter att anpassa leasingen efter era behov och du kan välja hur mycket av administrationen av vagnparken du önskar ta hand om. Du kan få hjälp med de flesta av rutinerna vilket minskar pappersarbetet och de administrativa kostnaderna.

Att tänka på under avtalstiden

Det är viktigt att ta väl hand om din leasingbil under avtalstiden. Den ska servas enligt plan hos en auktoriserad verkstad och vårdas både ut- och invändigt. Om du råkar ut för en skada under avtalsperioden, så ska den åtgärdas innan återlämnandet. Tänk också på att hålla koll på avtalad körsträcka. Om du kör längre än det står i kontraktet kan du behöva betala en kostnad för övermilen.

Att tänka på vid återlämning

När det är dags att lämna tillbaka leasingbilen ska den återlämnas i avtalsenligt skick. Annars kan du behöva ersätta leasegivaren. Vid återlämnandet gör handlaren en översyn av bilen. Om din bil har ”onormalt slitage” blir du debiterad då det påverkar bilens värde. Vad som räknas som normalt och onormalt slitage kan du läsa dig till i en skötselguide.

Tänk på att:

  • Serviceboken ska vara ifylld från samtliga servicetillfällen.
  • Eventuella skador ska vara anmälda till försäkringsbolaget och åtgärdade.
  • Rengöra bilen in- och utvändigt.
  • Alla fordonshandlingar ska finnas tillgängliga.

Vill du veta mer?

Vi på Ziklo Bank kan hjälpa ditt företag med både finansiering och hantering av företagsbilarna. Många företag vill dessutom ha rådgivning i till exempel bil-policyfrågor, aktuella regler och hållbarhet. Kontakta oss om du vill veta mer om hur vi kan hjälpa dig.