Jag har redan godkänt min beställning, varför har jag fått meddelande om att godkänna igen?

Om du får ytterligare en mejlavisering om att din kalkyl är kontrollerad beror det på att något har justerats i kalkylen vilket kan ha påverkat din kostnad. Kalkylen måste därför godkännas på nytt av dig som förare. Notering om vad som har ändrats står i så fall under ”kommentarer” i pdfkalkylen.