Jag vill beställa en lagerbil, är det möjligt?

Möjligheten att beställa en lagerbil beror på avtalets form samt bilens ålder och körprofil. En bedömning görs på varje enskild bil om den godkänns eller ej. Kontakta oss för support via telefon 08-634 93 60.