Jag vill lägga till utrustning i efterhand, är det möjligt och påverkar det mitt förmånsvärde?

All eventuell eftermontering och tillägg av utrustning behöver godkännas av ditt företag. Vid godkännande läggs värdet på den nya utrustningen till på tidigare förmånsvärde. Allt som sitter på eller tillhör bilen ska förmånsbeskattas oavsett vem som betalar.