Monteras laddboxen på ”egen grupp” eller via egen ”3 fas”?

Den monteras på egen grupp, en laddbox ska alltid installeras på egen säkring.