Påverkas förmånsvärdet av när i månaden man hämtar ut/byter bil?

Du beskattas för hela månaden oavsett vilket datum du hämtar din förmånsbil. Om du byter bil förmånsbeskattas du för den bil du haft längst i innevarande månad.