Vad är ett bruttolöneavdrag?

Ett bruttolöneavdrag innebär att din bruttolön (lön före skatt) reduceras mot att du istället får en förmån, som till exempel en förmånsbil.