Vad är status på min beställning?

Beroende på var i processen du befinner dig kan du se vad nästa steg är i beställningsflödet:

  1. Inhämta affärsförslag från bilhandeln.
  2. Registrera dig i kalkylverktyget.
  3. Skapa kalkyl för att få indikation om den bil du önskat matchar er bilpolicy.
  4. Vi kontrollerar och uppdaterar data utifrån regelverk, bilpolicy och affärsförslag och återkopplar med kalkyl och kommentar utifrån utfallet.
  5. Föraren läser igenom kalkylen och godkänner eller upprättar ny förfrågan genom kalkylverktyget.
  6. Vi upprättar ett beställningsunderlag och förbereder för kommande leasingavtal.
  7. Bilansvarig kontrollerar förarens bilpolicy, kostnadsställe, profil etc. och godkänner eller avslår samt informerar om eventuella uppdateringar.
  8. Vi uppdaterar eventuella ändringar och skickar den officiella beställningen.
  9. Bilförsäljaren återkopplar med preliminärt leveransdatum och bokning av leverans.  

Kontakta oss vid frågor 08-634 93 60.