Vad händer med mitt förmånsvärde om jag kör mer än 3000 tjänstemil per år?

Du har rätt till 25 procent jämkning/nedsättning av ditt förmånsvärde vid omfattande tjänstekörning, det vill säga om du kör mer än 3000 mil per kalenderår.