Vad innebär lastbalansering av laddbox?

Med lastbalansering får laddboxen koll på hur mycket el som används i resten av fastigheten. Laddboxen kan då anpassa hur mycket el som används till laddning i varje givet ögonblick. Lastbalansering gör att fastighetens kapacitet används mer effektivt så att bilen kan laddas snabbt utan att huvudsäkringen löser ut eller att du behöver uppgradera ditt elnätsabonnemang.