Vilken säkringsstorlek bör finnas i fastigheten vid installation av laddbox?

16A är minimum men rekommendationen är att säkra upp till minst 20A. Har du endast 16A är lastbalansering nödvändigt, alternativt att du begränsar laddboxens strömstyrka.