Varför blir vi fortfarande debiterade för en bil vi återlämnat?

Försäkra dig om att ditt företag avslutar din bil när du ska byta. Debiteringen för din gamla bil fortsätter fram till att vi fått bekräftat att din bil är återlämnad. Som förare behöver du därför göra ett avslut i vår app eller vår portal i samband med återlämning. Därefter gör bilansvarig det formella avslutet och vi påbörjar avslutsprocessen.