Jag får olika löneavdrag varje månad. Varför?

Om du får olika löneavdrag varje månad har du ett så kallat rörligt löneavdrag som kan variera beroende på vilka kostnader som inkommer på bilen under perioden.

Det finns en fast och en rörlig del i kostnaderna som ligger till grund för ditt löneavdrag. Den fasta innehåller avtalade och förutsägbara kostnader som hyra, service etc. Den rörliga delen innehåller poster som drivmedel, tvätt, fordonsskatt etc. Har man periodiserad fordonsskatt kommer den tre gånger om året, annars en gång per år.