När ska jag anmäla skada på min bil?

Viktigt vid skada!

När du fått en skada på din bil är det viktigt att göra en skadeanmälan inom en månad efter det att du fått skadan/upptäckt skadan. Annars kan försäkringsbolaget neka dig ersättning. Det behöver göras en skadeanmälan per skada och en självrisk per skada gäller. Alla kostnader ska faktureras till Ziklo AB, med ditt registreringsnummer som referens.

Vagnskada

När du fått en skada på din bil kontaktar du försäkringsbolaget och gör en skadeanmälan. Det gör du enklast via försäkringsbolagets hemsida eller app (endast Volvia). Om du har krockat med ett annat fordon och ni inte är överens, så är det viktigt att ta vittnesuppgifter. Gör inga förhastade medgivanden, utan låt försäkringsbolagen utreda skuldfrågan. Om du inte vet vilket försäkringsbolag du har, kan du se det på din månadsredovisning. Skadeverkstaden, där du lämnar in bilen för reparation, behöver skadenumret som du får av försäkringsbolaget när du gjort en skadeanmälan.

Parkeringsskada

Har du fått en parkeringsskada där motparten inte gett sig tillkänna, eller utsatts för skadegörelse eller stöld/inbrott så behöver du utöver skadeanmälan också göra en polisanmälan (se Vagnskada). Det gör du enklast på polisens hemsida. Skadeverkstaden, där du lämnar in bilen för reparation, behöver skadenumret som du får av försäkringsbolaget när du gör din skadeanmälan.

Djurkollision

Har du krockat med ett djur behöver du utöver skadeanmälan också göra en polisanmälan (se Vagnskada). Det gör du enklast på polisens hemsida. Skadeverkstaden, där du lämnar in bilen för reparation, behöver skadenumret som du får av försäkringsbolaget när du gör din skadeanmälan.

Glasskada

Har du en glasskada bokar du en tid hos auktoriserad verkstad för ditt bilmärke för reparation. De hjälper dig med en skadeanmälan som du sedan skriver under.

Maskinskada

Gäller det ett maskinskadeärende (till exempel fel på elektroniken eller ett mekaniskt fel) ska verkstaden göra skadeanmälan till försäkringsbolaget. Detta gäller dock inte Folksam, där föraren själv måste göra skadeanmälan. Telefonnummer till Folksam 08-772 81 40.

Vid en reparation, som inte gäller slitagedelar, är det bra att ställa frågan till verkstaden om det går på maskinskadeförsäkringen. Den gäller ofta upp till 15 000 mil.