Vad behöver jag tänka på vid körning utomlands?

Om du ska köra din tjänstebil utomlands är det ett antal saker som du behöver tänka på:

Beställ dekal/registrera bilen för respektive land/stad: