Vad gäller vid felparkeringsavgifter?

Samtliga felparkeringsavgifter ansvarar du själv för att betala. Kontakta utställaren av kontrollavgiften om du anser att den är felaktig och vill överklaga. Säkerställ då att du vet hur du ska gå tillväga och om du ska betala boten eller om ärendet läggs vilande i och med överklagandet. Erhåller vi inkassokrav kommer vi att betala det och sedan debitera ditt företag en avgift utöver själva boten. Eventuella svar på överklagan som vi får till oss, skickar vi ut till den adress vi har inlagd på registreringsnumret. Skulle vi erhålla återbetalning, så krediterar vi företaget som sedan får kreditera dig som förare.