Varför skiljer löneavdraget sig åt mellan bilspecifikationen och lönespecifikationen?

Månadsredovisningen speglar dina verkliga kostnader antingen brutto eller netto beroende på vilken typ av avdrag du har. Nettoeffekten kan sedan skilja sig i din lönespecifikation beroende på din marginalskatt och ditt företags lönesystem. Kontakta ditt lönekontor eller oss vid frågor.