Vilken/vilka kostnader påverkar min lön?

Beroende på vilken avtalsform ditt företag har hos oss påverkar kostnaderna lite olika. Har du en förmånsbil är det alltid minst förmånsvärdet som påverkar din lön. I vissa fall görs även fasta eller rörliga löneavdrag. Det står i så fall på den första sidan i månadsredovisningen.