Funderar du på elbil? Vad bör du tänka på?

Vi på Ziklo ser en tydlig ökning av antalet laddbara bilar och speciellt de rena elbilarna. I dagsläget (december 2023) är hela 80 procent av nybeställda bilar laddbara och merparten helt elektriska*.

Är det bara fördelar?

Anledningarna till att välja elbil är allt ifrån miljömässiga till rent ekonomiska och fördelarna är många. Samtidigt är det viktigt att bilen fungerar både i tjänsten och privat. Vad ska du tänka på om du funderar på elbil? Här kommer en guide. 

Vad är en elbil? 

En ren elbil körs endast på el och har inget avgasrör. Därför släpper elbilen ut noll gram koldioxid under körning. Bilen drivs av en eller flera batteridrivna elmotorer. Batteriet i sig är stort och tungt (200–500 kilo), men eftersom elbilar saknar tank och förbränningsmotor är det inte så stor skillnad på totalvikten jämfört med en vanlig bil. De flesta modeller på den svenska marknaden har en räckvidd på 40–60 mil men här sker en dramatisk utveckling. Sträckorna blir längre och det finns bilmodeller du kan köra över 60 mil på en laddning. Samtidigt gäller de angivna räckvidderna under optimala förhållanden. I daglig användning och inte minst under vintern får du räkna med avsevärt kortare räckvidd. 

Körsträcka och laddtid 

Eftersom fordonsindustrin satsar på elektrifiering går utvecklingen mot längre körsträckor samtidigt som utvecklingen av batterier också går framåt snabbt och de blir varken större eller tyngre. Även laddtiderna blir kortare och kortare. Det finns bilmodeller där du kan ladda 0 till 80 procent på 15 minuter i en snabbladdare. 

För att veta om elbilen passar dig behöver du fundera över hur långt du kör i vardagen och om du ofta gör längre resor. Avgörande är också var du kan ladda din elbil. När du har klart för dig vilka behov du har blir det lättare att förstå vilken typ av bil du bör investera i. 

Vad kostar en elbil och vilka ekonomiska fördelar finns? 

En elbil är ofta dyrare i inköpskostnad än en fossildriven bil, men eftersom drivmedelskostnaden är lägre kan du tjäna in kostnaden i ett längre tidsperspektiv. Elkostnaden är oftast lägre än att tanka bensin eller diesel. Elkostnaden beror på var du laddar, hemma eller i en offentlig laddare. Din elkostnad hemma påverkar ju även kostnaden.  

Volvo XC40 elbil drar cirka 2 kWh per mil vilket med 4 kr/kWh ger en kostnad på cirka 8 kronor per mil. Bensindrivna XC40 T3 har en bensinförbrukning på 0,74 liter per mil och då blir kostnaden ca 13,50 kronor per mil, baserat på 18 kr/l (240201) – d.v.s. nästan dubbelt så mycket jämfört med elbilen. Det finns fler fördelar med elbil som adderar till en lägre kostnad: 

  • Lägre fordonsskatt ger en lägre totalkostnad. Även om inköpspriset är högt så blir månadskostnaden lägre i slutändan.
  • Höga andrahandsvärden – elbilar har en låg värdeminskning och har därför ett högt andrahandsvärde på marknaden, vilket bidrar till en lägre kostnad.
  • Minskade servicekostnader – en elbil behöver mindre service än en bil med förbränningsmotor eftersom den inte har någon olja att byta och har färre rörliga delar. 

Ladda bilen hemma 

 

Det kanske allra viktigaste för att livet med en elbil ska fungera är att du kan ladda bilen där den parkeras över natten. Bor du i villa behöver du installera en laddbox så att du kan ladda säkert och smart. Idag kan du få ett bidrag från staten för grön teknik som täcker 50 procent av kostnaden för material och arbete. Det gör att du kan få en laddbox på plats för under 10 000 kr. Det är mer ekonomiskt för en tjänstebilsförare att själv betala för installationen än att företaget gör det eftersom det då utgår en förmånsbeskattning. 

Bilen kan laddas med hushållsel i ett jordat utomhusuttag (230 V och 10A), enligt samma princip som när du kopplar in en motorvärmare. Detta är att se som en nödlösning och inget som du ska använda löpande då det finns risk för överbelastning i elsystemet. 

En bil parkerad på uppfarten till en villa. Foto.

Olika typer av laddning 

Om du behöver ladda när du är på väg till ditt resmål söker du upp en snabbladdare som levererar likström med hög effekt. Det byggs löpande fler snabbladdare i Sverige och längs med huvudvägarna är det ganska gott om dem. Hur lång tid det behövs för att ladda beror på batteriets kapacitet, hur mycket laddeffekt det kan ta emot och kapaciteten på laddaren. En tumregel är att det tar omkring en halvtimma för att ladda från 10 till 80 procent. 

Normalladdning sker oftast i hemmet eller på annan plats där fordonet kan stå parkerat en längre tid, till exempel en hotellparkering. Det är en laddstolpe eller laddbox som levererar växelström till bilens ombordladdare. Hur fort du kan ladda beror på effekten i bilens ombordladdare och effekten i laddstolpen. Räkna med åtta timmar för att ladda från 10 till 80 procent. 

Räckvidden påverkas av yttre faktorer 

Räckvidden hos en elbil anges enligt en standard som kallas WLTP. Det är en räckvidd som gäller under optimala förhållanden och som påverkas av en mängd olika faktorer. I kyla tappar bilen batterikapacitet och räckvidden kan sjunka med så mycket som 30 procent eller mer. Tung last eller släp minskar också räckvidden liksom hög fart. En elbil är tvärtemot en fossildriven bil allra effektivast i stadstrafik. 

* Siffror från Mobility Sweden, inkluderat transportbilar. 

Vill du veta mer om hur du och företaget kan tjäna på att köra elbil? Kontakta oss så berätta vi gärna mer