Hur vet jag vad som är normalt eller onormalt slitage?

Noggrann och objektiv

Var objektiv vid bedömningen av status på bilen. Det kan finnas skador som du kanske anser som oviktiga, men som är avgörande för restvärdet. Var noggrann, se över hela bilen, glöm inte till exempel innertaket och ytorna nedanför lister och stötfångare/hölje. Grundprincipen är att bilen ska underhållas och repareras löpande under den tid som den används och återlämnas i ett skick där reparation inte är nödvändig. Det innebär att den ska skötas enligt instruktionsboken och bland annat ska stenskott repareras och repor åtgärdas vid behov. Mer info om vad som anses normalt/onormalt slitage hittar du i vår Skötselguide.

Vem bedömer bilen?

Bilen bedöms av vår utsedda partner när du lämnar tillbaka den. Vid återlämnandet upprättas ett testprotokoll där skador och uppskattade kostnader anges. Efter utfört test ska protokollet mejlas till vår Tradinggrupp.

När vi har fått testprotokollet gör vi en egen kontroll och bedömning om vilka skador som anses vara onormalt slitage. Detta ligger sedan till grund för vår eventuella debitering.

Mer om detta kan du läsa om i vår Skötselguide där du hittar information om hur du tar hand om bilen och förbereder den för återlämning.

Vid frågor kring återlämningen är du välkommen att kontakta oss på remarketing.fleet@ziklo.com eller 08-634 93 60.