Varför skiljer kostnaden sig åt mellan bilspecifikationen och kostnadskalkylen?

Månadsredovisningen speglar de faktiska kostnaderna som har registrerats på bilen under en specifik period. Ibland kan en specifikation innehålla kostnader som avser flera perioder. Detta är vanligt exempelvis vid uppstart eller avslut av avtal. Kostnadskalkylen däremot avser alltid leasingkostnader för endast en period. Regelverken som gällde vid upprättandet av kalkylen kan också ha ändrats. Därför kan det ibland skilja sig mellan månadsredovisningen och kostnadskalkylen.