Hur beräknas löneavdraget för ett personalbilsupplägg?

Poängen med personalbil är att den ska vara kostnadsneutral för din arbetsgivare och förmånlig för dig:

  • arbetsgivaren ska kunna göra ett avdrag på din lön som motsvarar arbetsgivarens totalkostnad för bilen (TCO).
  • du ska kunna betala för bilen genom en löneavdragskonstruktion som ger dig en lite förmånligare bilkalkyl.

Ett räkneexempel:

Bilen kostar din arbetsgivare totalt 8 500 kr och har ett förmånsvärde på 5 800 kr.

Nettolöneavdraget motsvarar alltid bilens förmånsvärde. Ditt nettolöneavdrag blir därför 5 800kr

Arbetsgivarens totalkostnad           8 500 kr
Ditt nettolöneavdrag   -  5 800 kr
Kvarvarande bilkostnad för arbetsgivaren = 2 700 kr

Eftersom arbetsgivaren inte behöver betala sociala avgifter (31,42%) på bilkostnaden ska du heller inte få löneavdrag för det. Den kvarvarande bilkostnaden (som ska täckas av ditt bruttolöneavdrag) minskas därför med en summa motsvarande de sociala avgifterna på beloppet: 2 700/1,3142 = 2 054 kr

Personalbilskalkylen för arbetsgivaren

Bilens totalkostnad  8 500 kr
Ditt nettolöneavdrag - 5 800 kr
Ditt bruttolöneavdrag - 2 700  kr
Personalbilskostnad = 0 kr

Personalbilskalkylen för dig

Nettolöneavdrag                  5 800
Bruttolöneavdrag             + 2 054
Totalt löneavdrag     = 7 854 kr