3 februari 2023

Bokslutskommuniké 2022

Härmed publicerar vi vår Bokslutskommuniké för januari-december 2022. För mer information kontakta vår VD Conny Bergström på telefon 031-83 88 00. Informationen är sådan som Volvofinans Bank AB ska offentliggöra enligt Lag om värdepappersmarknaden (SFS 2007:528). Denna information lämnades för offentliggörande den 3 februari 2023 kl. 08.30.

Bokslutskommuniké 2022