Våra team
Hitta din match

Hos oss är alla medarbetare en viktig del av vår resa där vi utvecklar innovativa bank- och betaltjänster för framtidens mobilitet. Vi är många team på banken. Kan du hitta ditt?

Vilket team passar dig?

På Ziklo Bank är vi cirka 400 anställda och konsulter på våra centralt belägna kontor i Göteborg och Stockholm. Det finns många team att jobba inom och en mängd olika tjänster. Var hör du hemma? På Tech, Fleet, Payments, Legal, Kundservice... eller inom något annat av alla våra team?

 • Kundservice är hjärtat i banken. Teamet bär ett stort ansvar när det kommer till att samla kundinsikter och förmedla dem vidare i banken. Insikterna är en viktig del när vi ska utveckla våra produkter och tjänster. Kundservice primära uppgifter är att besvara inkommande samtal, meddelanden via CarPay samt mejl från våra kunder, återförsäljare och samarbetspartners. En annan viktig del är att arbeta med merservice och ge våra kunder det lilla extra. Vi vill att varje kund ska känna sig professionellt och vänligt bemött.

  Våra handläggare utgår från samma arbetsuppgifter och vi jobbar utifrån en kompetenstrappa där man kan vidareutbildas inom flera produkter och tjänster. Vi har även coacher som ansvarar för att utbilda nyanställda på Kundservice och stötta handläggarna vid frågor och ärenden i kontakt med våra kunder. I Kundserviceteamet har vi även gruppchefer som har ansvaret för personalen, medarbetarnas välmående och arbetsmiljön på avdelningen. De planerar personal- och resursbehov samt rekrytering av ny personal. 

 • Vi är en inhouse Tech & Innovation-avdelning med över 200 medarbetare mitt i centrala Göteborg. Ziklo är på en spännande resa där vi bygger den ledande banken för framtidens mobilitet. På vår avdelning utvecklar vi digitala lösningar för 1 miljon kunder inom betalningar, kort, finansiering och fleettjänster.

  Vår mission är att driva utvecklingen av morgondagens lösningar för våra kunder och då behövs också drivna människor som jobbar tillsammans. Vi är ett gäng passionerade utvecklare, arkitekter, data engineers, analytiker, säkerhetsspecialister, UX designers, projektledare och produktägare. Vi har en bred tech stack och jobbar med bl.a. Java, Android, iOS, React, Typescript, C, RPG, Cobol, .NET, SQL, AWS samt olika AI och ML-tekniker.

 • På Payments ser vi till att våra partners kan erbjuda kunderna en enkel och flexibel betalning. CarPay, vårt kort och vår app, är ett smidigt betalmedel för våra slutkunder att använda hos handlare och i sin vardag. Vi jobbar också med lojalitetsprogram som skapar ett flöde tillbaka till våra partners. 

  Inom vårt team kan du jobba som Business Owner, Process Owner, Supplier Owner eller Key Account Manager. Vi har ett nära samarbete med våra partners som till exempel Volvo Cars och Volvohandlarna, Visa och de andra teamen inom banken. Som Business Owner är du till exempel med i projekt tillsammans med Tech & Innovation, för att utveckla våra produkter och tjänster. Vi känner ett stort engagemang för vår affär och tillsammans förflyttar vi den framåt genom innovativa lösningar. 

 • Vi är ett team med produktspecialister som förvaltar och utvecklar bankens finansierings- och transaktionssystem med tillhörande processer. Vi arbetar med affärsutveckling och nyskapande för att möta våra kunders och partners behov och uppnå bättre kundnöjdhet, resultat och effektivitet. Med målet att skapa ett långsiktigt hållbart värde för banken, medarbetare, kunder och partners. 

  Vi jobbar dagligen med att värna om vår fina kultur som vi har på banken. Med en öppen och ärlig kommunikation skapar vi förtroende, trivsel på jobbet och långsiktiga framgångar. Vi har gemensamma mål, stöttar varandra och utvecklas kontinuerligt tillsammans och med banken som stort.

 • På Treasury bedriver vi bankens upplåning, inklusive sparkonto, samt hanterar alla finansiella risker som kan uppstå i verksamheten. Vårt mål är att säkerställa kapital till bästa möjliga upplåningsränta. Andra ansvarsområden är bl.a. likviditetsreserv, cash management, bank- och investerarrelationer samt rating.

  Vi strävar mot att se hållbarhet som en naturlig del av affären. Som en del av det har vi grön finansiering som ett viktigt kliv mot en fossilfri fordonsflotta. Vi har ett grönt ramverk med finansieringskontrakt för bilmodeller som kvalificeras som hållbara. 

  Hos oss kan du jobba som Treasury Administrator, Treasury Specialist eller Head of Treasury. 

 • Vi ansvarar för analys och presentation av bankens resultat, ställning och nyckeltal för banken som helhet samt för respektive affärsområde, i ett nära samarbete med Financial Office. Vi är delaktiga i bankens olika initiativ med business case, förstudier, ekonomiska och strategiska planer. Det innebär att vi analyserar och kvalitetssäkrar intäkter och kostnader för projekt, produkter, och affärer i nära samarbete med affärsområdescheferna och ledningen.

  Vi i teamet är business controllers och tar ett stort ansvar i frågor som ligger på avdelningen men supportar även andra avdelningar och kollegor. Man kan specialisera sig inom ett visst affärsområde och även delta i specifika projekt. Vid behov finns möjlighet till externa relevanta fördjupningsutbildningar. 

 • Vi har huvudansvaret för bankens intern- och externredovisning. Avdelningen samordnar även bankens processer kring myndighetsrapportering, RPA och hantering av leverantörsfakturor. Vi är delaktiga i bankens olika utvecklingsinitiativ som projektdeltagare med specialistkompetens inom våra områden.

  I teamet finns Financial Controllers, Redovisningsassistenter, RPA-controllers och analytiker och vi tar ett stort ansvar i frågor som ligger på avdelningen men supporterar även andra avdelningar och kollegor i stor utsträckning. 

 • I vårt team ingår flera avdelningar som utgör den operativa delen av bankens Operations – Credit control, Credit administration, Business services och Accounts receivable. Credit gör kreditanalys för privatkunder, företagskunder, fleetkunder och partners inom alla våra produktsegment. Credit administration administrerar lån och leasing för personbilar och lastbilar.

  Business services är en administrationsavdelning där vi har två grupperingar – en för konsumentrelaterade ärenden (kund) och en för partnerrelaterade ärenden där huvudsakliga fokuset ligger inom Paymentsaffären i banken. Slutligen har vi Accounts receivable som administrerar kundreskontrorna inom alla bankens affärsområden d.v.s. tar har hand om alla inbetalningar som kommer in dagligen samt alla utbetalningar. 

  Vi är ett engagerat team, stöttar varandra och jobbar tillsammans mot bra resultat. Inom våra avdelningar berör vi dagligen många affärsområden och får en bra och bred grund i bankens system och affärsområden ifall man vill testa nya utmaningar inom banken.  

   

 • På Legal Department (Juristavdelningen) hanterar vi juridiska spörsmål i relation till kunder, samarbetspartners, intressenter och myndigheter. En viktig uppgift vi har är att se till att våra produkter och tjänster efterlever relevanta regelverk. Det kommer också dagligen juridiska frågor från verksamheten som vi svarar på och tittar på lösningar för. För att jobba i vårt team behöver man ha en relevant juridisk universitetsexamen. Juridiska fortbildningskurser, webinarier och frukostseminarier hos advokatbyråer samt egen inläsning är en del av vår löpande kompetensutveckling. 

 • Compliance är en funktion som är oberoende och organisatoriskt skild från bankens verksamhet. Vi följer upp och kontrollerar att banken drivs enligt gällande lagar, regler och förordningar, interna och externa samt lämnar rekommendationer till verksamheten för att åtgärda identifierade iakttagelser. Vi ska minimera compliancerisken genom att proaktivt informera och utbilda personal på alla nivåer om nya lagar och regler.

  Funktionen är en stödfunktion till hela banken så vi har förmånen att få samarbeta med alla funktioner på banken. Bankens regelefterlevnad bygger på att samtliga medarbetare gör arbetet tillsammans, vilket är en av bankens många styrkor. 

  Medarbetarna på Compliance kompetensutvecklas löpande och vi jobbar hela tiden med att utveckla våra egna arbetssätt genom att förbättra och effektivisera våra processer. 

 • Inom affärsområdena Retail & OEM har vi ansvar för våra partners – biltillverkare och återförsäljare, och är den primära kontakten in i banken. Vi företräder hela bankens utbud av produkter och tjänster med support från respektive affärsområde och avdelning. Vårt erbjudande innefattar partnerprodukter och tjänster i form av bland annat finansiering för slutkund, betalningslösningar och lojalitetsprogram.  

  Vi arbetar nära ledningsgruppen hos våra partners och säkerställer att de får bästa möjliga support och potential att utveckla sin affär både lönsamt och effektivt. I det dagliga arbetet ansvarar vi för att leda, följa upp, motivera och driva partnerskapen framåt. Vi är också delaktiga i affärsutveckling, marknadsaktiviteter och utbildningar.  

 • I vårt team samarbetar vi med Svensk Volvohandel och erbjuder finansiering av lastbilar och bussar. I vår produktportfölj ingår även Volvo Lastbilskort, tvättkort, försäkringar och tjänsten eControl som hjälper kunden att hantera och analysera fordonskostnaderna. Ett viktigt mål för oss är att genom vår kunskap och våra produkter och tjänster hjälpa våra kunder med omställningen till hållbara tunga transporter.

  Hos oss kan du jobba som regionchef och ha nära kontakt med återförsäljare. Vid våra enskilda samtal diskuterar vi dina önskemål och hur vi tillsammans ska jobba med kompetensutvecklingen. 

 • Vårt team ska verka för en sund riskkultur samt övervaka och kontrollera bankens riskhantering. Vi utvecklar och förvaltar bankens kreditriskmodeller (IRK-modeller). Vi stödjer även på ett proaktivt sätt affärsverksamheten med riskanalyser inför strategiska satsningar och nya produkter etc. 

  Arbetskulturen på banken är central för oss och vi tar ett stort ansvar i teamet samtidigt som vi jobbar tillsammans med hela banken. Vi rådger andra funktioner till effektiv riskhantering. Alla i gruppen deltar i många utbyten med kollegor i branschen och tar löpande del av utbildningar för att alltid vara relevanta.  

 • Vi på hållbarhetsavdelningen samordnar, stöttar och följer regelbundet upp bankens hållbarhetsarbete. Vårt mål är att inspirera och utbilda och tillsammans med resten av banken tar vi med stort engagemang ansvar för bankens framtida strategiska utveckling. 

  Att jobba med hållbarhet är en del av framtiden. I teamet ska vi vara relevanta och pålästa och därför tar vi ständigt del i utbildningar inom bank och mobilitet. Vi är delaktiga i bankens affärsutveckling och riskhantering där ett aktivt hållbarhetsarbete gynnar bankens affär, samhället och våra kunder samt skapar en attraktiv arbetsplats. 

 • Vi på Fleet Services är våra företagskunders bilavdelning som finansierar, administrerar och rådger kring deras företagsbilar. Vi är marknadsledande i Sverige på fleettjänster, oavsett storlek på kundernas företag och hur många bilar eller vilka bilmärken som de har i vagnparken.

  Vi hjälper kunderna med alla frågor kring fordon och mobilitet. Inom teamet har vi administrativa, säljande, utvecklande och rådgivande roller. Våra medarbetare är vår största tillgång och vi vill att det ska finnas utrymme att växa. Därför främjar vi alltid en intern succession. 

 • På Brand, Marketing & Customer Value jobbar vi med att skapa och förvalta vår varumärkesprofil som Sveriges ledande mobilitetsbank. Genom ett strategiskt tillvägagångssätt, kreativt genomförande och datadriven analys bidrar vi till att våra affärer når sina mål, att vi stärker vår varumärkeskännedom och skapar tillväxt inom våra affärsområden. Vi jobbar löpande med kundinteraktioner för att skapa personliga upplevelser och förbättrad kundnöjdhet.

  Vår roll är att aktivt påverka utvecklingen av bankens produkter och tjänster genom att tillhandahålla värdefulla insikter och bidra till strategiska beslut. Vi jobbar efter Ziklos värderingsplattform som speglar allt vi gör på banken och hur vi jobbar tillsammans.

  I vårt team har vi projektledare, content producers, digitala strateger, webbredaktörer, analytiker och marknadskoordinatorer. Vi samarbetar med flera ledande byråer inom kommunikation och media.  

 • HR stödjer företagets personal och säkerställer att våra medarbetare trivs, utvecklas och presterar på sitt bästa sätt, samtidigt som vi följer lagar och regler som gäller. Vi har en viktig roll genom att arbeta proaktivt och i nära samarbete med medarbetare och chefer där vi stöttar verksamheten på bästa sätt. Det är viktigt för oss på HR att vi är synliga och tillgängliga, det ska kännas lätt att komma till oss.

  Några av våra arbetsuppgifter är: löpande hantering av HR-relaterade frågor från medarbetare och chefer, rekrytering av personal, samordning av insatser och planering av utbildning samt coaching av chefer. Vi driver även arbetsmiljöarbete och hanterar löner.

  I HR-teamet anordnar vi introduktionsdagar för nyanställda i banken där vi pratar om vår värderingsplattform och vi har även tagit fram en digital utbildning där det går att läsa mer om våra värdeord GREAT(I)* samt beteendena bakom.


  *GREAT(I): Glädje, Resultat, Engagemang, Ansvar, Tillsammans och Innovation.

LEDIGA JOBB
Bli en del av oss

Här hittar du alla tjänster som du kan söka hos oss på Ziklo. Välkommen med din ansökan.