Vår kultur
Vi tillsammans

Att se till att du som medarbetare mår bra, utvecklas och trivs på jobbet är en av våra viktigaste uppgifter. Vår kultur byggs upp av alla oss som jobbar tillsammans. Ett tecken på att vi har lyckats är de fina betyg vi ger oss själva i våra medarbetarundersökningar.

Vad tycker våra medskapare?

Vi gör årligen medarbetarundersökningar för att ta tempen på vår arbetsplats. Målet är att skapa en miljö där varje medarbetare känner sig värdefull, vill utvecklas och bidrar till vår utveckling. Därför tycker vi om ordet medskapare. Som anställd är du med och påverkar. Vi är väldigt glada över det fina omdömet vi fått från alla kollegor i den senaste undersökningen. Vi använder oss bland annat av eNPS – Employee Net Promotor Score, som är en metod för att mäta hur nöjda medarbetarna är och om de skulle rekommendera andra att arbeta på företaget.  

Kvinna ler i vardagsrum

En attraktiv arbetsplats

Den årliga medarbetarundersökningen visar att eNPS som mäter hur attraktiv arbetsgivaren är bland de anställda har ökat mot tidigare år. Ziklo når hela 56 och ligger högt över Benchmark (värdet varierar mellan -100 och +100).

Resultat eNPS

 • 0

  Benchmark finans- och försäkringsbranschen 2023

 • 0

  Ziklos resultat i 2020 års medarbetarundersökning

 • 0

  Ziklos resultat i 2021 års medarbetarundersökning

 • 0

  Ziklos resultat i 2022 års medarbetarundersökning

 • 0

  Ziklos resultat i 2023 års medarbetarundersökning

Redan första gången jag klev in på banken kände jag att det är en väldigt god stämning och skön gemenskap här.
Louise Albo Zieme, Projektledare Tech & Innovation

GREAT (I)
Allt börjar med våra värderingar

På Ziklo arbetar vi enligt vår värderingsplattform GREAT (I) där Glädje, Resultat, Engagemang, Ansvar, Tillsammans och Innovation är de viktiga hörnstenarna. Dessa har vi tagit fram gemensamt under ett teamarbete som pågick i sex månader och de genomsyrar allt vi gör. Det betyder att alla vi kollegor delar visionsplattform, mål och värderingar.

 • Glädje

  Vi har en positiv attityd, stöttar varandra, peppar varandra och har roligt på jobbet.

 • Resultat

  Vi samarbetar och inkluderar alla som ska uppnå resultat. Vi följer upp, mäter och förbättrar.

 • Engagemang

  Här får du vara nyfiken, visa intresse och passion. Ta initiativ och våga driva idéer.

 • Ansvar

  Alla har ansvar för sitt jobb och för att visa respekt mot företaget och varandras åsikter.

 • Tillsammans

  Vi har ett gemensamt ansvar för en inkluderande miljö. Vi vet att vi blir bättre tillsammans.

 • Innovation

  Alla ges möjlighet att tänka utanför boxen. Vi lyfter och löser problem gemensamt.

Extra kul att våra ledord och värderingar i vår kultur är sprungen från våra medarbetare som själva värderat vad som är viktigt för en framgångsrik och trivsam arbetsplats.
Linda Pedersen, HR-chef

HYBRIDKONTOR
Flex och mix i skön kombination

Vi tror på att skapa en hållbar arbetsmiljö för dig att trivas och utvecklas i. Vårt huvudkontor ligger i Göteborg och vi har även ett kontor i Stockholm, båda med centrala lägen. Vi har sedan ett par år infört hybridkontor vilket innebär att du kan kombinera distansarbete med arbete på kontoret för att skapa harmoni mellan jobb och privatliv.

Man framför laptop i hemmamiljö
Jag tror att man får både gladare och bättre medarbetare genom att ha ett hybridkontor.
Mia Cipra, Kreditadministratör

PERSONALCYKEL
Förmånlig motion och minskade utsläpp

Vi vill uppmuntra våra anställda till vardagsmotion och minskad miljöpåverkan. Ett av våra sätt att göra det är att erbjuda personalcykel. Via en förmånlig kostnad som görs via ett avdrag på lönen före skatt, får medarbetaren tillgång till en ny och alltid fungerande cykel. Det skapar incitament för våra anställda att cykla i vardagen och bidrar till att minska bankens totala utsläpp av koldioxid.

Dina förmåner. Mer än bara jobb.

Som medarbetare hos oss har du inte bara stora möjligheter till ett spännande och utvecklande arbete. Vi har också många förmåner som du får som anställd.
 
Här är några av de mest uppskattade.

 • Balans i livet

  Med flexibel arbetstid och möjlighet till distansarbete är det lättare att skapa en bra jämvikt mellan arbete och privatliv.

 • Välmående

  Vårt friskvårdsbidrag kan du använda till aktiviteter som passar dig. Du har även tillgång till subventionerad massage på jobbet. 

 • Personalcykel

  Genom personalcykel får du tillgång till cykel till en förmånlig kostnad via ett avdrag på din lön före skatt.

 • Tjänstepension

  Som anställd är du berättigad till tjänstepension – ITP. I den ingår en ålderspension, sjukpension samt en livförsäkring.

 • Låna privat eller till bil

  Du kan ta ett privatlån eller billån hos banken till en förmånlig ränta. Eller välja personalbil som vi leasar åt dig och gör avdrag på din lön.

Man framför en laptop tittar åt sidan och ler
Ziklo är det lilla företaget med de stora möjligheterna. Det är det som gjort att jag har stannat så länge och som gör att jag vill vara kvar.
Anders Lidén, Projektledare Tech & Innovation
Två kvinnor som äter

LEDIGA JOBB
Bli en del av oss

Här hittar du alla tjänster som du kan söka hos oss på Ziklo. Välkommen med din ansökan.