Finansieringsprogram

Ziklo Banks publika finansieringsprogram

Nedan följer en kort sammanfattning av Ziklo Banks publika finansieringsprogram. För mer utförlig information kontakta något av emissionsinstituten eller Ziklo Banks Treasury.

Certifikatprogram

Rambelopp  

SEK 8.000.000.000 eller motvärde därav i NOK eller EUR

Arrangör  

SEB  

Emissionsinstitut  

Danske Bank, Swedbank, Handelsbanken, Nordea och SEB  

Löptid  

Kortare än ett år  

Övrigt  

Negativklausul, Euroclear

 

MTN-program (Medium Term Note)

Rambelopp SEK 20.000.000.000
Arrangör Handelsbanken
Emissionsinstitut Danske Bank, Swedbank, Handelsbanken, Nordea, DNB och SEB
Löptid 1-15 år
Grundprospekt MTN-program
Övrigt Negativklausul, Euroclear

 

Emissioner

Tillägg

Grundprospekt och noteringsdokument