Finansiell kalender

Datum Händelse
2 februari 2024 Bokslutskommuniké 2023 
Vecka 12 2024 Årsredovisning 2023 
3 maj 2024 Delårsrapport januari-mars 2024 
4 juni 2024 Årsstämma 
23 augusti 2024 Delårsrapport januari-juni 2024 
5 november 2024 Delårsrapport januari-september 2024 
En strandvik med några hus i bakgrunden. Foto.