Finansiell kalender

Datum Händelse
4 juni 2024 Årsstämma 
23 augusti 2024 Delårsrapport januari-juni 2024 
5 november 2024 Delårsrapport januari-september 2024 
En strandvik med några hus i bakgrunden. Foto.