Vanliga begrepp

Ord som förekommer inom GDPR

  • En personuppgift är all information som direkt eller indirekt går att koppla till en enskild person som är i livet. Det kan handla om namn och personnummer, men också indirekta identifierare som IP-adress eller registreringsnummer för fordon. Krypterade eller kodade uppgifter är också personuppgifter om någon har en nyckel som kan koppla dem till en person.

  • En behandling är en åtgärd eller kombination av åtgärder med personuppgifter oberoende om de utförs automatiserat eller inte. En behandling är allt som vi gör med personuppgifter, till exempel insamling, registrering, lagring, ändring, läsning, överföring och radering.

  • Det är den organisation eller person som ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamål och medel för behandling av personuppgifter, vilket innebär den som bestämmer varför och hur personuppgifter ska behandlas.

  • Den som behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning.

  • Den som en personuppgift avser, det vill säga handlar om. Detta är dock aldrig ett bolag, utan alltid en fysisk person i livet.

En man som tittar på sin mobiltelefon.

Vem är personuppgiftsansvarig?

Det är den organisation eller person som ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamål och medel för behandling av personuppgifter, vilket innebär den som bestämmer varför och hur personuppgifter ska behandlas.

  • Profilering är en form av automatisk behandling av personuppgifter som består i att personuppgifter används för att bedöma i syfte att förutsäga vissa egenskaper hos en person, till exempel ekonomisk situation, personliga preferenser och beteende. Vi använder profilering i samband med automatiserat beslutsfattande, läs mer nedan om automatiserat beslutsfattande. Profilering används också i reklamsyften för att rikta relevanta erbjudanden till dig, för affärsanalys, för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism samt bedrägeriövervakning. Du har rätt att motsätta dig profilering. Detta gäller dock inte om behandlingen är nödvändig för att ingå eller fullgöra avtal eller följa lagkrav.

  • När du ansöker om kredit behandlas ansökan automatiskt genom så kallat automatiserat beslutsfattande. Det automatiserade beslutsfattandet baseras på den information du själv lämnar om dina ekonomiska förutsättningar vid ansökan och den information som vi får i kreditupplysningen. Läs mer om automatiserat beslutsfattande i vår dataskyddspolicy. Du har alltid rätt att ta kontakt med oss för att ifrågasätta resultatet av ett automatiskt beslutsfattande samt att få det manuellt omprövat.

  • Vi använder så kallade cookies när du besöker våra hemsidor. En cookie är en liten textfil som en webbserver skickar till din webbläsare. Filen sparas på hårddisken i din dator, antingen bara under tiden du besöker hemsidan eller för en längre tid. Det sker också en automatisk registrering av besökares IP-adresser för mätning av besöksfrekvens och för säkerhetsändamål. Behandlingen sker med stöd av det samtycke som du lämnar när du besöker vår hemsida. För mer information, se vår cookiepolicy.

  • Vi har utsett ett dataskyddsombud. Det är dataskyddsombudets uppgift att övervaka vår efterlevnad av dataskyddskyddsförordningen.

Relaterade dokument