18 juni 2019

Volvofinans Bank skärper sitt ramverk för gröna obligationer

Volvofinans Bank emitterade i maj 2017 sin första gröna obligation – den andra gröna emissionen någonsin i Europa kopplat till personbilssektorn. Nu uppdateras ramverket och kravet på utsläppsvärden för koldioxid skärps samtidigt som gas- och etanolhybrider utgår.

Banken vill tydligare bidra till en omställning mot en fossilfri fordonsflotta. Cicero har granskat det nya ramverket och höjt Volvofinans Banks betyg till det näst högsta, Medium Green.

Volvofinans Bank har en övergripande ambition att minska klimatpåverkan och bidrar genom att ställa ut gröna obligationer till omställningen mot ett mer hållbart samhälle. Det har hittills inneburit en särskilt utvald portfölj av låne- och leasingkontrakt som tecknats av kund för nyttjande av miljöbil, som delvis eller helt drivs med fossilfritt bränsle.

– Gröna obligationer är en självklar del av vår affärsstrategi och vårt hållbarhetsarbete. Den stora förändringen i vårt uppdaterade ramverk är anpassningen till lagstiftningen för Bonus Malus. Därför skärper vi vårt ramverk och godkänner nu enbart låne- och leasingkontrakt för miljöbilar som drivs helt eller delvis av fossilfritt bränsle och med lägre koldioxidutsläpp. Vi tar också bort kontrakten på hybridfordon som går på gas eller etanol. Vi är glada över att på detta sätt bidra till omställningen mot en fossilfri bilflotta i framtiden, säger Gunnar Ekeroth, Hållbarhetsansvarig på Volvofinans Bank.

Det nya ramverket sänker koldioxidgränsen – men höjer betyget
Arbetet med ramverket för gröna obligationer är ett resultat av ett samverkansprojekt mellan bankens hållbarhetsansvarige samt Treasury. I samband med anpassningen till Bonus Malus skärps gränsen för utsläppsvärden för koldioxid från 95 gram till ett maximalt utsläpp på 60 gram koldioxid per kilometer. Ramverket baseras på ICMAs Green Bond Principles och har granskats av det oberoende klimat- och miljöforskningsinstitut CICERO (Center for International Climate and Environmental Research Oslo). Volvofinans Banks ramverk för gröna obligationer har nu uppgraderats till Medium Green, det näst högsta betyget. Ramverk tillsammans med CICEROs utlåtande finns tillgängliga på Gröna Obligationer.

– Vi ser en stark efterfrågan på kapitalmarknaden för gröna obligationer och självklart är vi stolta över att ha höjt vårt betyg till Medium Green. För närvarande har vi inget upplåningsbehov, men vår förhoppning är att vi ska kunna använda vårt nya gröna ramverk och emittera före årets slut, säger Lars Norland, Treasurer på Volvofinans Bank.

För ytterligare information kontakta:

Lars Norland, Treasurer, Volvofinans Bank AB
+46 (0)31-83 88 88
lars.norland@volvofinans.se

Gunnar Ekeroth, Hållbarhetsansvarig, Volvofinans Bank AB
+46 (0)31-83 90 49
gunnar.ekeroth@volvofinans.se

Om Bonus Malus 

Bonus Malus Från den 1 juli 2018 infördes en ny beräkning av fordonsskatten som kallas Bonus Malus. Skatten berör personbilar och lätta lastbilar upp till 3,5 ton som är byggda från och med 2018. Målet med Bonus Malus är att öka andelen miljöanpassade fordon med lägre koldioxidutsläpp och därmed bidra till transportsektorns oljeberoende och klimatpåverkan. Malus gäller under bilens första tre år räknat från registreringsdatum. Bilar som släpper ut maximalt 60 gram koldioxid per kilometer får istället en bonus som har ersatt supermiljöbilspremien.