Ledamot

Johan Ekdahl

Johan Ekdahl

Född: 1975
Invald: 2020
Kommittéer: Kredit-, revisions och risk- och ersättningskommitté
Studier: Civilekonom vid Handelshögskolan i Göteborg

Relation till banken

Övriga väsentliga uppdrag
Chief Financial Officer Volvo Car Group.

Tidigare väsentliga befattningar
Vice President och Koncernredovisningschef Volvo Car Group, Head of Accounting Governance, Volvo Cars, Auktoriserad revisor (EY).

Relation till bolaget och bolagsledningen
Oberoende

Relation till bankens ägare
Ej oberoende

Aktieinnehav i banken
-