29 april 2020

Delårsrapport Q1 2020

Härmed publicerar vi vår Delårsrapport för första kvartalet 2020. För mer information kontakta vår VD Conny Bergström på telefon 031-83 88 00. Informationen är sådan som Volvofinans Bank AB skall offentliggöra enligt Lag om värdepappersmarknaden (SFS 2007:528). Denna information lämnades för offentliggörande den 29 april 2020 kl. 08.30.

Delårsrapport Q1 2020