3 maj 2024

Delårsrapport Q1 2024

Härmed publicerar vi vår Delårsrapport Q1 2024. För mer information kontakta vår Joel Graffman på telefon 031-83 88 00. Informationen är sådan som Ziklo Bank AB ska offentliggöra enligt Lag om värdepappersmarknaden (SFS 2007:528). Denna information lämnades för offentliggörande den 3 maj 2024.

Delårsrapport Q1 2024

JAN–MAR 2024 I SAMMANDRAG

Rörelseresultat: 277 mnkr (251)

Räntabilitet på eget kapital: 13,9% (13,9)

Utlåning per 31 mars: 42,8 mdkr (40,2)

Kreditförluster: 0,05% (0,04)

Kärnprimärkapitalrelation: 23,0% (23,2)

K/I-tal: 0,40 (0,45)

VD har ordet

Vi presenterar nu den första delårsrapporten under vårt nya namn Ziklo Bank och det är glädjande att se en utveckling och ett resultat som ligger i linje med rekordåret 2023. Resultatet för första kvartalet uppgår till 277 mnkr (251), räntabiliteten ökar till nästan 14 %, utlåningen växer till nära43 mdkr och K/I-talet landar på låga 0,40 (0,45).

Årets första kvartal kantas av fortsatta geopolitiska spänningar och en utmanande marknadsomgivning, även om vi ser ljusglimtar med positiva signaler av ett starkare marknadssentiment. I nybilsmarknaden ser vi enligt förväntan lägre volymer och totalt registrerades 59 822 nya personbilar vilket är 18 % lägre än snittet de senaste fem åren och det är företagen som står för en klar majoritet och som utgör 70% av registreringarna. I segmentet lätta lastbilar registrerades 10 415 fordon, en ökning med 16 % mot föregående år och inom den tunga sidan registrerades 1 228 fordon, där segmentet minskar i linje med nya personbilar men vad som är roligt att se är hur andelen eldrivna lastvagnar ökar till nära 6 % vilket delvis är hjälpt av regeringens förbättrade incitament för el och gaslastbilar. I den viktiga begagnataffären ser vi en fortsatt hög efterfrågan och tillsammans med våra vagnparkslösningar för företag, finansiering av begagnade och nya bilar via våra återförsäljare, vår växande affär inom den tunga sidan samt våra betallösningar står vi väldiversifierade inom vår fordonsindustri. En extra kul nyhet är att vi under kvartalet har fått in de första kundkontrakten i vår satsning för finansiering av husvagnar och husbilar, där trenden med semester i vårt vackra Sverige är fortsatt stark.

Ziklo - en ny tids mobilitetsbank

Den 12 mars tog vi ett kliv in i framtiden med lanseringen av nya banken och med nya varumärket Ziklo. Nu möjliggör vi finansieringstillväxt oavsett märke, fordonstyp eller kundsegment där såväl begagnade fordon, nya fordon och vagnparkslösningar ingår. I denna nya era fördjupar vi samtidigt vårt befintliga samarbete med Volvo eftersom vi behåller Volvofinans som varumärke (registrerat som särskilt företagsnamn) för allt vi gör med Volvo Cars, AB Volvo och våra Volvoåterförsäljare. CarPay är fortsatt vårt koncept och varumärke för våra kort-och betaltjänster samt vårt lojalitetsprogram. Samtliga av våra affärssegment levererar enligt plan eller över förväntan och ser det som ett styrkebesked att kunna konstatera en fortsatt lönsam tillväxt i en utmanande konjunktur.

Med det nya namnet Ziklo strävar vi efter att göra transporter enkla, flexibla och hållbara
Joel Graffman, VD för Ziklo Bank

Vi utvecklar banken för framtidens mobilitet

Vi vill vara den ledande banken för framtidens mobilitet, och med det nya namnet Ziklo strävar vi efter att göra transporter enkla, flexibla och hållbara. Som ”hela Sveriges Mobilitetsbank” vill vi bidra till att fler människor och företag får möjlighet att göra bättre mobilitetsval och röra sig fritt. En av vår tids, och branschs, viktigaste förflyttningar är elektrifieringen av bilar och fordonsflottor, och vår kompetens och rådgivning spelar en stor roll i den omställningen. Hållbarhet är en av våra grundpelare, vi utvecklar tjänster och koncept som både accelererar omställningen och som, tillsammans med våra partners, erbjuder bästa möjliga kundupplevelser. Vår utvidgade strategi är en naturlig utveckling för att möta framtidens kundbehov, affärsmöjligheter och mobilitetslösningar.

Vi möter 2024 med tillförsikt

Som ny VD vill jag ta tillfället i akt att tacka min företrädare Conny Bergström för en fantastisk insats under sina 11 år i banken. Jag ser nu med tillförsikt och entusiasm fram emot att fortsätta utvecklingen i en spännande och föränderlig marknad. Med ett kvartalsresultat enligt vår förväntansbild ser vi framöver en något förändrad marknadsmiljö. En snabbt nedåtgående inflation medför sjunkande räntor vilket är bra för framtida tillväxt och köpkraft samtidigt som räntenettot för banken försämras. Elektrifieringen medför dock högre priser på fordonen vilket ger större finansieringsvolymer och vad som blir utfallet i balansen mellan marknadsvolymer, finansieringsportföljer och räntenetto återstår att se. Avslutningsvis vill jag tacka våra engagerade och passionerade medarbetare och tillsammans med våra kunder och partners står vi väl rustade för att möta framtiden tillsammans! Nu blir vi hela Sveriges Mobilitetsbank - följ med oss på vår resa!

  • Avsändare

    Joel Graffman

    Verkställande direktör, Ziklo Bank AB