4 november 2022

Delårsrapport Q3 2022

Härmed publicerar vi vår Delårsrapport Q3 2022. För mer information kontakta vår VD Conny Bergström på telefon 031-83 88 00. Informationen är sådan som Volvofinans Bank AB ska offentliggöra enligt Lag om värdepappersmarknaden (SFS 2007:528). Denna information lämnades för offentliggörande den 4 november 2022.

Delårsrapport Q3 2022