12 januari 2023

Volvofinans Bank tillkännager ändrat rapportdatum för Bokslutskommuniké 2022

Göteborg, 10 januari 2023 – Volvofinans Bank tillkännager idag ändrat rapportdatum för bokslutskommuniké 2022 till 3 februari 2023.


Finansiell kalender för 2023

Rapport Tidigare annonserade datum Nytt datum
Bokslutskommuniké 2022 7 februari 2023 3 februari 2023
Årsredovisning 2022 Vecka 12 2023 Oförändrad
Delårsrapport januari - mars 2023 5 maj 2023 Oförändrad
Årsstämma 8 juni 2023 Oförändrad
Delårsrapport januari - juni 2023 25 augusti 2023 Oförändrad
Delårsrapport januari - september 2023 7 november 2023 Oförändrad