7 september 2022

Volvofinans Bank uppdaterar sitt ramverk för gröna obligationer och skärper kraven i tillgångsportföljen

Volvofinans Bank har som övergripande ambition att minska sin klimatpåverkan med ett mål om att minska bankens CO2-avtryck med 40% till år 2025. Nu uppdaterar banken sitt ramverk för gröna obligationer och kravet på utsläppsvärden för koldioxid skärps ytterligare.

I enlighet med EU:s taxonomi tightas gränsvärdet åt för nya tillgångar i portföljen. Det nya värdet är satt till 0 gram koldioxid per kilometer. Det skärpta ramverket bidrar till den gröna omställningen av fordonsflottan.

Volvofinans Bank gav ut sin första gröna obligation år 2017 och skärpte sitt ramverk ytterligare år 2019. Årets uppdatering av ramverket driver mot en portfölj av låne- och leasingkontrakt med miljöbilar som enbart drivs av el.

- Vi ser hållbarhet som en naturlig del av vår affär. Gröna obligationer är därför en självklar del när det kommer till vår affärsstrategi och hållbarhetsarbete. Vi känner oss glada över att på detta sätt kunna bidra till omställningen mot en fossilfri fordonsflotta baserad på el, säger Gunnar Ekeroth, hållbarhetsansvarig på Volvofinans Bank.

Arbetet med ramverket för gröna obligationer är ett resultat av ett samverkansprojekt mellan Volvofinans Banks hållbarhetsfunktion och Treasury. Ramverkets tillgångsportfölj baseras på EU:s taxonomi vilket innebär att finansierade fordon med utsläpp över 50 gram koldioxid per kilometer har lyfts ur portföljen fr.o.m. 1 april 2022. Från och med 1 april 2022 är det dessutom enbart kontrakt med rena elbilar, med 0 gram CO2-utsläpp, som tillåts inträde i portföljen.

- Vi ser en stark efterfrågan på kapitalmarknaden för gröna obligationer och är stolta över att kunna bidra till en klimatomställning. Vårt nya uppdaterade ramverk leder på lite sikt till en portfölj med noll CO2-utsläpp, i takt med att lån- och leasingkontrakt med högre utsläpp löper ut. Befintliga investerare i våra gröna obligationer finansierar, efter uppdateringen, en grönare tillgångsportfölj, säger Lars Norland, Treasurer på Volvofinans Bank.

CICERO Shades of Green, ett dotterbolag till det oberoende klimat- och miljöforskningsinstitutet Cicero, har granskat ramverket och ger Volvofinans Bank det näst högsta betyget, Medium Green.

För ytterligare information, kontakta:

Lars Norland, Treasurer, Volvofinans Bank AB
+46 (0)31-83 88 88
Lars.norland@volvofinans.se

Gunnar Ekeroth, Hållbarhetsansvarig, Volvofinans Bank AB
+46 (0)31-83 90 49
Gunnar.ekeroth@volvofinans.se

Om EU:s taxonomi

EU:s taxonomi ska fungera som ett verktyg för att hjälpa investerare att avgöra om investeringar är miljövänligt hållbara, samtidigt som de ska främja reduceringen av koldioxidutsläpp. Taxonomin syftar till att skapa ett klassificeringssystem för investerare att enklare avgöra om investeringar uppfyller de kriterier som togs fram för Parisavtalet. Enligt Taxonomin definieras en personbil som en grön tillgång om den släpper ut <50 g CO2/km och efter 1 januari 2026 revideras utsläppsnivån till 0 g CO2/km.