22 maj 2024

Ziklo Bank får högsta betyg i ramverk för gröna obligationer

Ziklo Bank har som övergripande ambition att minska bankens klimatpåverkan och har ett mål att sänka CO2-utsläppen med 30 procent till 2025. Nu har vi skärpt kravet på våra utsläppsvärden för koldioxid ännu mer – vilket ger oss högsta betyg i vårt uppdaterade ramverk för gröna obligationer.

I enlighet med EU:s taxonomi stramas gränsvärdet åt för tillgångarna som tillåts i portföljen. Det nya utsläppsvärdet för fordon som får finansieras är satt till 0 gram koldioxid per kilometer. Det skärpta ramverket bidrar ytterligare till att snabba på omställningen till framtidens hållbara mobilitet, genom att vi ökar elektrifieringen i vår fordonsflotta.

Ziklo Bank gav ut sin första gröna obligation år 2017 och har vid uppdateringarna 2019 samt 2022 skärpt ramverket vid respektive tillfälle. Under 2024 uppdaterades ramverket på nytt och trenden fortsätter med fokus på hållbara resor och transporter. Ramverket tillåter endast finansiering av lån- eller leasingavtal för bilar, bussar och lastvagnar som enbart drivs av el.

Vi är av uppfattningen att det ökar i betydelse att aktivt delta i övergången mot en fordonsflotta som är fri från fossila bränslen.
Filip Olsén, Sustainability Officer på Ziklo Bank.
Lars Norland och Filip Ohlsén på Ziklo Bank, utomhos med blommande träd i bakgrund. Foto.

I bild: Lars Norland, Treasurer och Filip Olsén, Sustainability Officer på Ziklo Bank.

– Vi är av uppfattningen att det ökar i betydelse att aktivt delta i övergången mot en fordonsflotta som är fri från fossila bränslen. Vi anser det också vara av strategisk vikt att agera proaktivt genom att finansiera fordon med noll CO2-utsläpp. Banken arbetar för att vara en ledare på marknaden och stärka sin affärsstrategiska position genom att finansiera en proportionellt högre andel laddbara fordon jämfört med genomsnittet i Sverige, säger Filip Olsén, Sustainability Officer på Ziklo Bank.

Arbetet med ramverket för gröna obligationer är ett resultat av ett samverkansprojekt mellan Ziklo Banks hållbarhetsfunktion och Treasury. Ramverkets tillgångsportfölj baseras på EU:s taxonomi och banken har redan nu tagit hänsyn till den gräns om 0 gram CO2 som träder i kraft 2026. 

 – Vi ser en stark efterfrågan på obligationsmarknaden för gröna investeringar och är stolta över att kunna bidra till klimatomställningen. Vårt nya uppdaterade ramverk innebär att våra gröna obligationer finansierar en tillgångsportfölj enbart bestående av fordon med noll CO2-utsläpp. En grönare portfölj gör våra obligationer än mer attraktiva i marknaden, säger Lars Norland, Treasurer på Ziklo Bank.

Standard & Poor's Financial Services LLC (S&P) har granskat ramverket och ger Ziklo Bank det högsta betyget, Dark green.

För ytterligare information, kontakta:

Lars Norland, Treasurer, Ziklo Bank AB
+46 (0)31-83 88 88
lars.norland@ziklo.com

Gunnar Ekeroth, Chief Sustainability Officer, Ziklo Bank AB
+46 (0)31-83 90 49
gunnar.ekeroth@ziklo.com

Mer om EU:s taxonomi

EU:s taxonomi ska fungera som ett verktyg för att hjälpa investerare att avgöra om investeringar är miljövänligt hållbara, samtidigt som de ska främja reduceringen av koldioxidutsläpp. Taxonomin syftar till att skapa ett klassificeringssystem för investerare att enklare avgöra om investeringar uppfyller de kriterier som togs fram för Parisavtalet. Enligt taxonomin definieras en personbil som en grön tillgång om den släpper ut <50 g CO2/km och efter 1 januari 2026 revideras utsläppsnivån till 0 g CO2/km. För lastbilar och bussar gäller utsläppsnivån 0 g CO2/km.