Ledamot

Ann Hellenius

Ann Hellenius

Född: 1974 
Invald: 2017
Kommittéer: IT-kommitté
Studier: Civilekonom Linköping Universitet, University of Bath

Relation till banken

Övriga väsentliga uppdrag
Capgemini Invent Sverige, Danmark och Finland
Styrelseledamot i Synsam och HSB affärstöd.

Tidigare väsentliga befattningar
CIO Scandic Hotels, CIO Bankgirot, CIO Stockholms stad, VD och grundare Solvitur AB, Manager Ernst & Young Management Consulting, strategikonsult Cambridge Strategic Management Group.

Relation till bolaget och bolagsledningen
Oberoende

Relation till bankens ägare
Oberoende

Aktieinnehav i banken
-