Suppleant

Anna Wibring

Anna Wibring

Född: 1980
Invald: 2022
Studier: Civilingenjör, Chalmers Tekniska Högskola. Civilekonom, Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet.

Relation till banken

Övriga väsentliga uppdrag
Head of Governance, Risk & Compliance på Volvo Cars.

Tidigare väsentliga befattningar
VD Volvo Car Pension Management AB. VD, VCG Investment Management AB.

Relation till bolaget och bolagsledningen
Oberoende

Relation till bankens ägare
Ej oberoende

Aktieinnehav i banken
-